no-why-henkel-header-header-collage

Vi våger å gjøre en forskjell.

Hvis du spør deg selv: ”Hvorfor Henkel?” er svaret enkelt: På grunn av vår dristighet. Vi er pionerer som satser på det beste for kommende generasjoner. Sammen streber vi etter å påvirke livet til milliarder av mennesker gjennom våre produkter, tjenester og løsninger. Møt noen av dine fremtidige kolleger og finn ut hva som gjør Henkel unik for dem.

#1 Hos Henkel kan du endre spillereglene.

Henkel har en sterk tradisjon for entreprenørskap. For å sikre at vi hele tiden forbedrer oss, utfordrer våre ansatte status quo og opptrer som entreprenører, bringer inn nye ideer, akselererer vår digitale transformasjon, og endrer markeder, produkter og tjenester.

En collage av Henkels arbeidsplasser. Bilder av teknologi, digital transformasjon og friske ideer.

Vi fremmer digital transformasjon både innenfra og fra utsiden.
Målet vårt er hele tiden å utvikle våre kjerneaktiva: Henkels produkter og teknologier. Vår evigtilkoblede verden endrer forbrukernes behov så vel som deres kjøpsbeslutninger. Vi går fra å tilby ett enkelt produkt til velintegrerte tjenester som er enkle å bruke ved hjelp av digitale enheter.

Vi gjør digital kunnskap tilgjengelig for alle våre team.
Vårt verdensomspennende initiativ for digital kompetanseheving tilbyr skreddersydd opplæring for alle våre ca 48.000 Henkel-ansatte, gruppert etter forskjellige jobbgrupper. Transformasjon skjer ikke over natten – det er en prosess som tar tid. For oss er intuitive og personlige opplæringsformater viktige motivasjonsfaktorer som sørger for at vi hele tiden lærer og videreutvikler oss. Gjennom digital kompetanseheving setter Henkel standarden for digital kunnskap i hele selskapet. Vi kan ikke transformere oss med mindre vi integrerer alle ledere, alle teammedlemmer og alle praktikanter som jobber med oss.

why-henkel-collage-hao-desktop-Møt Hao, Leder for Mobile App Factory: ”Har du hørt om Henkels innovasjonshub for digital business? Med utviklingen av denne organisasjonen beviste de sin innovative tenkemåte. Som leder av Development Factory Berlin elsker jeg når mennesker skaper noe helt nytt. Å være en del av denne digitale transformasjonen og byggingen av en plattform er en god erfaring, og en del av det jeg setter mest pris på ved min karriere i Henkel.”

Vi fremmer vår entreprenørånd ved å dykke ned i ny teknologi, eksperimentere med nye forretningsmodeller og etablere vårt digitale økosystem.
Med Henkel dx starter vi et helt nytt kapittel ved å forene ekspertise innen Digital, Business Process Management og IT for å løse de mest krevende forretningsmessige utfordringene. Våre Innovation Hubs drives av fokus på megatrender som Platform Economy, Consumer & Customer gravitation shift, Outcome-based Servitization og Lean-Fast-Simple.

Vi samarbeider for å skape noe nytt.
Vi forbinder oppstartsbedrifter med Henkels driftsvirksomhet for å drive utviklingen av banebrytende teknologier. Vi mener at de beste løsningene skapes når innovative ideer møter de rette ressursene. Henkel Tech Ventures etablerte et omfattende nettverk som omfatter alle deler av produksjonsindustrien.

Vi pløyer ny mark med inkubatorteamene våre.
For å akselerere innovasjon og utvikle nye forretningsmodeller har våre forretningsenhet Consumer Brands etablert interne tankesmier og inkubatorteam – tenketanker som kombinerer smidige arbeidstilnærminger med størrelsen og ekspertisen til et globalt selskap.
 

why-henkel-collage-esther-desktop-Møt Esther, grunnlegger og leder av Fritz Beauty Lab: ”Siden jeg begynte å jobbe i Henkel, har jeg hatt mange roller i selskapet. I 2020 grunnla jeg Fritz Beauty Lab, som eksisterer innenfor Henkels selskapsstrukturer, men som er organisert som en oppstartsbedrift og derfor er smidig og rask. Jobben lar meg følge lidenskapen min for å oppnå store resultater.”

Why Henkel - Video - Thumbnail

#2 Hos Henkel spiller vi på lag.

Med våre ca 48.000 ansatte over hele verden vet vi at vårt globale team, som består av ulike bakgrunner, erfaringer, ferdigheter, kunnskap og tilnærminger til kreativitet, er grunnlaget for vår suksess.

En collage av Henkels arbeidsmiljø. Våre Henkel-ansatte spiller alltid i et lag.

Vi tror lederskap gjelder alle.
Enten du leder et team eller ikke, kan du endre ting og forbedre samarbeidet, ha innovasjonskraft, vise fullt eierskap i resultater, men også i menneskene rundt deg og dermed bygge et sterkt fundament for å forme Henkels bedriftskultur. Vi støtter våre ansatte i å ta hensyn til Henkels verdier i sin atferd og sine beslutninger, og verdsetter tilbakemeldinger for å lære og vokse. Det er opp til oss alle i Henkel å etterleve de fire lederskapsforpliktelsene. 

1. Vi opptrer som entreprenører
Vi våger å ta sjanser for å forme spennende forretningsmuligheter. Vi er opptatt av å drive frem innovasjoner og daglige forbedringer. Vi oppmuntrer til en kultur med tydelige beslutninger i rett tid.

2. Vi samarbeider som sterke team
Vi opptrer alltid som ett team i Henkels beste interesse. Vi samarbeider basert på tillit og åpenhet. Vi verdsetter mangfold, nysgjerrighet og åpenhet.

3. Vi utvikler mennesker med lidenskap
Vi tar ansvar for å bygge opp og utvikle det beste teamet. Vi utfordrer og anerkjenner medarbeiderne våre. Vi gir og tar imot tilbakemeldinger og lærer kontinuerlig.

4. Vi eier resultatene våre
Vi skaper de beste løsningene for kundene våre. Vi tar det praktiske ansvaret for å oppnå ambisiøse mål. Vi holder våre løfter og forpliktelser.

 

why-henkel-collage-kerstin-desktop-Møt Kerstin, European Technical Manager: ”Hvordan kan du bli en ledende kraft og gjennom det inspirere andre? Ved å arbeide i Henkel. På min vei til lederskap som Director Innovation Packaging hos Adhesive Technologies, resulterte teamsamarbeid og entreprenørskap i flotte nye innovasjoner. Suksessen min styrker ikke bare meg, men også andre kvinner. Jeg tar Henkels lederskapsforpliktelser på stort alvor og støtter teamet mitt slik at de kan vokse i styrke.”

Mangfold og inkludering er dypt forankret i selskapets verdier.
For Henkel er mangfold og inkludering mer enn et moteord eller noe som er "kjekt å ha". For oss er mangfold og inkludering et must og et forretningsimperativ, dypt forankret i vår bedriftsstrategi og selskapets verdier. Våre ansatte tilhører ulike kjønn og generasjoner, har ulike seksuelle legninger og religiøse ståsteder, kommer fra ulike etniske og kulturelle opphav, har ulike ferdigheter, bakgrunner og evner og er mangfoldige i mange andre dimensjoner. Vår ambisjon er å fremme en tilhørighetskultur, og vi streber etter rettferdighet for å frigjøre det fulle potensialet til mangfoldet vårt. Derfor fremmer vi aktivt inkluderende atferd blant våre ansatte, øker bevisstheten og fremmer et miljø som tar imot og omfavner individuelle forskjeller. Lær mer om Henkels mangfold- og inkluderingstilnærming og initiativer: Diversity & Inclusion (henkel.com).

 

Vi skisserer et nytt konsept for Smart Work.
Vi anerkjenner våre ansattes behov for fleksibilitet og å ha en mer symbiotisk balanse mellom jobb og fritid. Ved å satse på en kombinasjon av mobilt arbeid og kontorarbeid, som gir høy fleksibilitet for individuelle behov, legger vi grunnlaget for fremtidens produktive arbeidsmiljø. Selv om noen roller alltid krever arbeid på stedet, og andre ikke krever fysisk tilstedeværelse på kontoret, er mange stillinger i Henkel hybrider. Vi mener at mobilt arbeid kan være mulig i opptil 40 % av arbeidstiden for hybride roller. Det kan også være for eksempel én uke per måned. Våre kontorer har og vil alltid ha en avgjørende rolle i vår bedriftskultur – de muliggjør samarbeid, innovasjon, utveksling av kunnskap og er et sted for tilhørighet og fellesskap som former Henkels ånd. Vi vil fortsette å oppgradere våre arbeidsmiljøer, kontorer og bygninger og gjøre dem enda mer fremtidsrettede.

Vi mener at det bør være mulig for alle å ha både karriere og familie.
En viktig del av en god fleksibilitet i arbeidslivet er å gi foreldre større frihet og mulighet til å arbeide hjemmefra eller andre steder, ikke bare på kontoret. Infrastruktur spiller en viktig rolle i denne sammenhengen. Ved hovedkontoret vårt i Tyskland har vi tre barnehager for Henkel-ansatte. I våre ulike land tilbyr eller tilrettelegger vi barnepass og andre tjenester for å støtte våre ansatte.

Lære mer

#3 Hos Henkel kan du forme din egen karriere.

En collage av Henkels arbeidsmiljø. Hos Henkel kan du lage din karriere.

Henkel hjelper deg med å utvide horisonten fordi medarbeidere med internasjonal erfaring gjør vårt globale team suksessrikt og inspirerende. I et selskap av Henkels dimensjoner trenger ikke karriereveien din være lineær. Prøv stillinger, steder eller land. Vi tilbyr høytpresterende ansatte en Triple Two-filosofi: De kan arbeide i minst to jobbroller i to forskjellige land og to forretningsenheter gjennom hele karrieren.

Det er en integrert del av bedriftskulturen vår å belønne prestasjoner og motivere og oppmuntre våre ansatte. Vi tror på å sette ambisiøse mål og belønne sterke og ypperlige prestasjoner i henhold til dette. Dette kommer i tillegg til lokalt konkurransedyktige og attraktive tilbud. 

Vi støtter våre ansatte i å utvikle sine ferdigheter til det fulle.
Ønsker du å utvikle deg og utvide kunnskapen og evnene dine? Vi støtter deg med vår Henkel Learning Hub! Du kan få tilgang til mer enn 8000 klasseroms- og digitale læringsressurser om ulike emner og utvide din faglige horisont. Vår ambisjon er å fremtidssikre våre ansatte ved å hjelpe dem med å bygge opp de vitale ferdighetene de trenger, og gjøre dem i stand til å frigjøre sitt fulle potensial gjennom læring. 

Vi tror på kraften i tilbakemeldinger med tanke på utvikling. Derfor vil vår kontinuerlige tilbakemeldingskultur sette deg i stand til å gi og motta tilbakemeldinger fra kolleger, medarbeidere eller overordnede når som helst. For å gjøre det enda enklere, startet vi et nytt tilbakemeldingsverktøy for å fremme dette, og det vil også gjøre det mulig for kolleger å sende og motta KUDOS-kort for å vise takknemlighet og feire hverandre.

Vi skaper muligheter for å vokse tidlig.
Vårt globale onboardingprogram BE PART gir deg en kickstart hos Henkel. Med digitalt innhold og offline aktiviteter hjelper BE PART våre nye medarbeidere til å forstå Henkels måte å arbeide på og å komme raskt i gang med arbeidet. Du vil få all den viktige informasjonen du trenger til dine spennende første 6 måneder hos oss.

Vi har stor tro på tidlig ansvar. Derfor vil du bli tildelt prosjekter fra et tidlig stadium for å bli utfordret, lære, skape og gå videre.

 

Vi er alltid i bevegelse og leter etter nye og gode ideer.
Som vi nevnte i vår første lederforpliktelse, opptrer vi som entreprenører. Det betyr at du må forutse fremtidige trender og kundebehov raskere enn markedet, være proaktiv og kjempe for dine ideer. Vi prøver alltid å være raske når vi eksperimenterer, deretter skalerer vi opp eller slipper taket. Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utvide forretningsmodellene våre fra rene produkter til ettersalg, nye tjenester og resultatbaserte løsninger. Vår Consumer Brands-enhet lanserte Choicify, en AI-drevet app for fargekonsultasjoner. Med Persil Service har vi lagt til en mobil-først tekstilrengjøringstjeneste i Laundry & Home Care-markedet. Vår Adhesive Technologies-enhet gjør det mulig for papirsugerør å tåle nedsenkning i væske i lengre tid. 

Vi skaper muligheter for å vokse tidlig.
Med våre ulike programmer for studenter og nyutdannede til å utforske talent, lidenskap og ideer mens de blir veiledet og får råd på veien, sørger vi for å være på utkikk etter talenter. Vi har stor tro på tidlig ansvar og skaper derfor programmer der unge fagfolk blir utfordret og får sjansen til å lære, skape og utvikle seg videre. Uansett team, funksjonsområde eller forretningsområde oppfordrer vi våre ansatte til å delta – både som praktikanter og som internasjonale ledere. I Henkel mener vi at det er dette fremtidens jobber er bygget på.

 

why-henkel-collage-nicolas-desktop-Møt Nicolas, Regional Purchasing Manager: ”Jeg begynte hos Henkel som trainee i Brasil og flyttet til Tyskland seks år senere. Mine ledere og mentorer hjalp meg med å vokse og forme min karriere. Jeg fikk tidlig ansvar og er takknemlig for de utallige mulighetene. Et av mine favorittprosjekter var å redusere vårt globale fotavtrykk ved å endre lokale strømforsyningskontrakter fra normal til grønn energi. Dette selskapet er alltid på farten. Akkurat som meg.”

#4 Hos Henkel tilbyr vi mer enn bare jobber.

Som pionerer innen bærekraft har vi som mål å utvikle nye løsninger for bærekraftig utvikling, samtidig som vi fortsetter å forme virksomheten vår på en ansvarlig måte og øke vår økonomiske suksess. Denne ambisjonen omfatter alle selskapets aktiviteter – gjennom hele verdikjeden.

En collage av Henkel-miljøet og tatt ansvar. Hos Henkel gjør våre ansatte mer enn jobber.

Vi er opptatt av å være ledende innen bærekraft.
Vi har som mål å skape bærekraftig verdi i alt vi gjør – sammen med våre ansatte, partnere og interessenter. Vi tar ansvar for sikkerheten og helsen til våre ansatte, kunder og forbrukere, for beskyttelsen av miljøet og for livskvaliteten i de samfunnene vi opererer i.

Vi bidrar til å beskytte klimaet, bruker fornybar energi og reduserer energibruken og utslippene våre.
Henkels langsiktige visjon er å bli et klimapositivt selskap og drive fremgang i flere relevante deler av verdikjeden, og dermed bidra aktivt til klimavern. På veien mot å bli klimapositive har vi som mål å redusere energiforbruket på produksjonsanleggene våre med 50 prosent per tonn produkt og karbonavtrykket til produksjonen vår med 75 prosent innen 2030 sammenlignet med basisåret 2010. I tillegg streber vi etter å hente 100 prosent av elektrisiteten vi kjøper til produksjon, fra fornybare kilder innen 2030.

Vi driver fremgangen mot en sirkulær økonomi ved å skape smartere emballasje.
Vår misjon er å inkludere materialer fra bærekraftige kilder i smarte design for å lukke kretsløpet. Vårt mål er å utvikle emballasje med de mest bærekraftige materialene som er tilgjengelig, samtidig som vi bruker minst mulig emballasjemateriale – uten å gå på kompromiss med det høye ytelsesnivået som forbrukerne forventer. Innen 2025 har vi som mål å redusere mengden ny plast fra fossile kilder i våre forbrukerprodukter med 50 prosent. Dette skal vi oppnå ved å øke andelen resirkulert plast til mer enn 30 prosent, ved å redusere plastmengden, og ved i økende grad å bruke biobasert plast.

Vi er opptatt av å forbedre vår positive innvirkning på lokalsamfunnene.
Vi ønsker å bidra aktivt til sosial utvikling og å styrke mennesker. I 2025 har vi satt oss som mål å bidra til å forbedre livet til 20 millioner mennesker over hele verden. For å fremme sosial utvikling samarbeider vi med ideelle organisasjoner. For eksempel fokuserer samarbeidet med utviklingsorganisasjonen Solidaridad på opplæring og videreutdanning for småbønder, for å forbedre levebrødet og styrke naturbevaringen gjennom bruk av økologiske jordbruksmetoder.

 

why-henkel-collage-eduardo-desktop-Møt Eduardo, International Packaging Manager: "Det har alltid vært viktig for meg å ikke bare jobbe, men på en eller annen måte forbedre folks liv. Hos Henkel fant jeg et sted der jeg kan utvikle meg på mitt felt, ha det gøy på jobben og gjøre verden mer bærekraftig. Som emballasjesjef er min oppgave å redusere plastforbruket. For meg er det mer enn "bare en jobb".

Vi organiserer engasjementet vårt på fire områder.

1. Frivillig arbeid gjennom bedriften: Som en del av vårt bedriftsengasjement støtter vi våre ansatte og pensjonister i deres individuelle frivillige arbeid innen utdanning, sosial, helse, kultur og miljø, samt frivillige teamaktiviteter for fremtidig tilpasning.

2. Sosiale partnerskap: Som en del av vårt bedriftsengasjement inngår vi sosiale partnerskap og aktiviteter i lokalsamfunn der vi opererer, for å støtte utdanning, drevet av Henkels bedriftspolitikk og forretningsenheter.

3. Nødhjelp: Etter naturkatastrofer responderer Henkel raskt og ubyråkratisk og gir hjelp der det trengs i verden.

Vi har opprettet to stiftelser.
Siden 1958 har Dr. Jost Henkel Stiftung fremmet akademisk mangfold og støttet ambisiøse unge mennesker i deres studier – på en fleksibel, unik og internasjonal måte. I januar 2011 etablerte Henkel Fritz Henkel Stiftung, som fungerer som paraply for vårt sosiale engasjement og fremmer våre aktiviteter. Stiftelsen understreker vår lange innsats for sosialt engasjement som går utover bare direkte forretningsinteresser.

 

why-henkel-collage-isabella-desktop-Møt Isabella, Regional Diversity and Inclusion Manager LATAM: ”Jeg jobber i Henkel som D&I-leder, og selskapets sosiale engasjement inspirerer meg alltid. Jeg ble med i et av MIT-prosjektene i Uganda og jobbet som frivillig på et barnehjem. Dette initiativet ble startet og drevet av en annen Henkel-kollega, og har hatt en positiv innvirkning på mer enn 1000 mennesker i Uganda når det gjelder utdanning, helse, jobbsikkerhet og sikkerhet. Ved å bli med i prosjekter som dette, kan jeg ikke bare gjøre en forskjell i mitt profesjonelle arbeid, men også i lokalsamfunn over hele verden.”

Utforsk fordelene ved å bli en del av Henkel

Lær mer om din fremtid i Henkel

Ansiktene til ulike Henkel-ansatte. De ser selvsikkert ut og smiler.

La oss våge å gjøre en forskjell sammen.

En karriere hos oss betyr å vokse i en levende og mangfoldig kultur av tillit, tilhørighet og å bringe ideene dine til liv.
Våger du å gjøre en forskjell? La oss snakke.