• Norge | Endre nettsted
  • Kontakt
  • Legg til Min samling
  • Del

Strategi

Å skape merverdi for våre kunder og forbrukere, for samfunnene vi driver virksomhet i og for selskapet – samtidig som vi reduserer vårt miljøavtrykk. Dette er ideen for vår CSR-strategi og de ambisiøse målene vi har satt oss.

I lang tid har vekst og ressursforbruk gått hånd i hånd, og det har vært umulig å oppnå dette hver for seg. Når befolkningen og levestandardene økte betydde dette at stadig mer av jordens ressurser ble brukt. Med en forventet befolkningsvekst til ca. 9 milliarder innen 2050 vil ikke denne trenden endres på lang tid. Ressursforbruket vil akselerere i de kommende tiårene ettersom naturressurser som fossilt drivstoff eller vann forbrukes mye raskere enn planeten kan produsere disse ressursene.

Mens denne utviklingen er en utfordring for fremtiden, er det også et stort potensiale: å oppnå mye med mindre og innovasjon vil være viktig for å være bærekraftig. Vi trenger løsninger som tillater folk å leve et godt liv, men som bruker mindre ressurser. Denne ideen er kjernen i Henkels CSR-strategi, og vi streber etter å finne nye metoder for økt og forbedret livskvalitet uten å bruke opp flere ressurser. Vi ønsker å forbedre våre produkter og løsninger gjennom innovasjon og smart tenking – å skape merverdi med redusert økologisk avtrykk.

Verdi og definisjon

Bli tre ganger mer effektive innen 2030

Våre bidrag innenfor seks fokusområder

Vi fokuserer aktivitetene våre langs verdikjeden innen seks fokusområder som reflekterer utfordringene ved bærekraftig utvikling i forbindelse med vår drift. Innovativitet og å oppnå mer med mindre, vil være nøkkelen til en bærekraftig utvikling som ikke ofrer menneskers livskvalitet. For å fremme progresjon langs verdikjeden gjennom våre produkter og teknologier, konsentrerer vi oss om noen faste områder som sammenfatter utfordringene relatert til vår drift. Vi har delt disse fokusområdene i to dimensjoner: «merverdi» og «redusert avtrykk». For en vellykket etablering av vår strategi og for å nå våre mål må begge dimensjonene alltid være til stede i våre medarbeideres tankesett og handlingsmåter og gjenspeiles i våre forretningsprosesser.

Det vi ønsker å oppnå innen 2030

For å nå målet vi har om å bli tre ganger så effektive innen 2030, må vi øke effektiviteten med et gjennomsnitt på 5 til 6 prosent hvert år. Vi nådde målet vårt for 2011 til 2015, forbedret forholdet mellom den verdien vi skapte og miljøavtrykk med i alt 38 %, og det var en effektivitetsøkning på 42 % innen 2016. På veien mot å oppnå det langsiktige målet vårt, “Factor 3”, ønsker vi også å forbedre oss enda mer på disse områdene i årene fremover. For å hjelpe oss å oppnå dette har vi definert nye del-mål:

Dette har vi oppnådd

For å nå det langsiktige målet om å bli tre ganger så effektiv innen 2030 (“Factor 3”), har vi satt oss konkrete foreløpige mål for 2020 ( basisår: 2010). Her er status per i dag: