Strategi

Vår hållbarhetsstrategi er en direkte refleksjon av selskapets dedikasjon til "Meaningful Growth". Vi er fast bestemt på å skape mer verdi for interessenter, utvikle vår virksomhet ansvarlig og vellykket, og bygge vår ledende rolle innen hållbarhet.

Endre innvirkning til fordel for fremtidige generasjoner

Hos Henkel ser vi på hållbarhet som et konstant forsøk på å gjøre fremskritt med aktuelle emner og fortsette å lære om nye problemer, basert på forskning. Global miljøpåvirkning er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor i dag, og krever øyeblikkelig handling. Det er også avgjørende å beskytte og gjenoppbygge vitale systemer som skog, vann og biologisk mangfold, for både nåværende og fremtidige generasjoner. Samtidig ser vi global fattigdom og sosial urettferdighet øke. Ved å gjøre det anerkjenner vi at selskaper som Henkel spiller en rolle i å møte disse utfordringene og skape reell endring.

Ansvar for mennesker, planeten og samfunnet

Vårt forretningsformål definerer det felles grunnlaget som forener oss alle i Henkel: Pionerer til fordel for fremtidige generasjoner. Med vår entreprenørånd, vår kunnskap, våre produkter og teknologi, ønsker vi å forbedre livene til milliarder av mennesker hver dag og forme en meningsfull fremtid for kommende generasjoner. Bærekraftig forretningspraksis har vært en del av vår bedriftskultur i flere tiår, og er også en sentral del av vår visjon for fremtiden. Vår bærekraftstrategi er inspirert av vårt formål. Vi ønsker å aktivt drive endringen til en bærekraftig økonomi og samfunn, beskytte og gjenoppbygge naturen, bidra til styrkede samfunn og øke påliteligheten til våre interessenter.

Basert på vår tidligere strategi har vi utviklet vårt 2030++ Sustainability Ambition Framework for 2021 som inkluderer tre dimensjoner:

Vårt 2030+ Sustainability Ambition Framework

Vår nye hållbarhetsstrategi dreier seg om å implementere våre ambisjoner gjennom konkrete handlinger og prosjekter for å oppnå praktisk suksess. Med vårt 2030+ Sustainability Ambitions Framework har vi utviklet nye langsiktige ambisjoner i de tre dimensjonene Reusable Planet, Strengthened Societies og Trusted Partner for å drive utviklingen fremover.

Viktig ambisjoner 2030+

Våre nøkkelfaktorer for endring

Vi har også definert hvordan vi streber etter suksess gjennom hele verdikjeden vår ved å definere tre nøkkelfaktorer for å oppnå en systemendring:

  • Produkter og teknologier er kjernen i alt vi gjør. Vi skaper merverdi for kunder og forbrukere ved å hele tiden tilby bedre produkter med et mindre økologisk fotavtrykk.
  • Människor er fokuspunktet i vår virksomhet og i våre bærekraftsrelaterte aktiviteter. Dette inkluderer våre ansatte, som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom sin kompetanse både i og utenfor jobben. Det inkluderer også menneskene i vår verdikjede, våre kunder og forbrukere, våre naboer, våre interessenter og lokalsamfunnene vi bor og opererer i.
  • Partnerskap spiller en avgjørende rolle for å drive bærekraft både innenfor og utenfor vår verdikjede. Vi hjelper våre kunder og forbrukere med å redusere deres økologiske fotavtrykk og gjenbruke ressurser på en ansvarlig måte. Vi jobber sammen med våre leverandører for å oppmuntre til bærekraftig arbeid og respekt for menneskerettigheter, og vi samarbeider med partnere for å dele kunnskap og drive bærekraftige løsninger fremover sammen.

Identifiser relevante emner

For å bestemme og kategorisere relevante emner for våre bedriftsaktiviteter og rapportering, engasjerer vi oss i en pågående prosess med å samle inn og evaluere utfordringer og muligheter innen bærekraftig utvikling ved hjelp av ulike verktøy. Vi vurderer hvor viktig faget er for bedriften, miljøet, samfunnet og for våre interessenter. Resultatene av denne prosessen kan deles inn i tre dimensjoner: Reusable Planet, Strengthened Communities og Trusted Partner, alle med tre temaer som er identifisert i en materialanalyse. På disse ni fagområdene ønsker vi å drive bærekraftig utvikling rundt om i verden så vel som i vår verdikjede med våre selskapsaktiviteter.