Strategi

Å skape merverdi for våre kunder og forbrukere, for samfunnene vi driver virksomhet i og for selskapet – samtidig som vi reduserer vårt miljøavtrykk. Dette er ideen for vår CSR-strategi og de ambisiøse målene vi har satt oss.

I lang tid har vekst og ressursforbruk gått hånd i hånd, og det har vært umulig å oppnå dette hver for seg. Når befolkningen og levestandardene økte betydde dette at stadig mer av jordens ressurser ble brukt. Med en forventet befolkningsvekst til ca. 9 milliarder innen 2050 vil ikke denne trenden endres på lang tid. Ressursforbruket vil akselerere i de kommende tiårene ettersom naturressurser som fossilt drivstoff eller vann forbrukes mye raskere enn planeten kan produsere disse ressursene.

Mens denne utviklingen er en utfordring for fremtiden, er det også et stort potensiale: å oppnå mye med mindre og innovasjon vil være viktig for å være bærekraftig. Vi trenger løsninger som tillater folk å leve et godt liv, men som bruker mindre ressurser. Denne ideen er kjernen i Henkels CSR-strategi, og vi streber etter å finne nye metoder for økt og forbedret livskvalitet uten å bruke opp flere ressurser. Vi ønsker å forbedre våre produkter og løsninger gjennom innovasjon og smart tenking – å skape merverdi med redusert økologisk avtrykk.

Verdi og definisjon

Bli tre ganger mer effektive innen 2030

Våre bidrag innenfor seks fokusområder

Vi fokuserer aktivitetene våre langs verdikjeden innen seks fokusområder som reflekterer utfordringene ved bærekraftig utvikling i forbindelse med vår drift. Innovativitet og å oppnå mer med mindre, vil være nøkkelen til en bærekraftig utvikling som ikke ofrer menneskers livskvalitet. For å fremme progresjon langs verdikjeden gjennom våre produkter og teknologier, konsentrerer vi oss om noen faste områder som sammenfatter utfordringene relatert til vår drift. Vi har delt disse fokusområdene i to dimensjoner: «merverdi» og «redusert avtrykk». For en vellykket etablering av vår strategi og for å nå våre mål må begge dimensjonene alltid være til stede i våre medarbeideres tankesett og handlingsmåter og gjenspeiles i våre forretningsprosesser.

Våre fokusområder er delt inn i to dimensjoner: "mer verdi" og "redusert fotavtrykk." Vi tar sikte på å øke verdien vi skaper innenfor områdene "sosial fremgang", "sikkerhet og helse" og "ytelse". I områdene "energi og klima", "materialer og avfall" og "vann og avløpsvann" har vi som mål å redusere ressursene vi bruker og derav det økologiske fotavtrykket til vår virksomhet og produkter.

Det vi ønsker å oppnå innen 2030

Vårt 20-årige mål for 2030 er å tredoble verdien vi skaper for miljøavtrykket fra vår virksomhet, produkter og tjenester. For å nå målet vi har om å bli tre ganger så effektive innen 2030, må vi øke effektiviteten med et gjennomsnitt på 5 til 6 % hvert år. Vi nådde målet vårt for 2011 til 2015, forbedret forholdet mellom den verdien vi skapte og miljøavtrykk med i alt 38 %, og det var en effektivitetsøkning på 64 % innen 2020.

Våre delmål hittil representerer viktige milepæler på reisen mot vårt langsiktige mål om å bli tre ganger mer effektive innen 2030.

Mere værdi

Reducer fodaftryk

Dette har vi oppnådd

De siste årene har vi gjort betydelige fremskritt mot å nå våre delmål for 2020 (basisår: 2010). Mot slutten av denne strategiske perioden oppnådde vi å overgå våre mål for CO2-utslipp, avfall og arbeidssikkerhet.

Å bestemme relevante temaer og få innsikt og perspektiver

For å bestemme og kategorisere relevante temaer for forretningsvirksomheten og rapporteringen, engasjerer vi oss i en kontinuerlig prosess med å registrere og evaluere utfordringene og mulighetene for bærekraftig utvikling ved hjelp av forskjellige verktøy. Vi vurderer temaenes betydning for selskapet, miljøet og samfunnet, og også for våre interessenter. Dialog med våre interessenter hjelper oss med å få innsikt og perspektiver utenfor vår virksomhet og fremmer en felles forståelse av prioriteringer og utfordringer. Vi vurderer også vurderingskriteriene for ulike økonomiske og bærekraftsorienterte rangeringer og retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI). Resultatene fra disse prosessene kan kategoriseres i de seks fokusområdene som vi har identifisert i en vesentlighetsanalyse. I disse fokusområdene ønsker vi å drive bærekraftig utvikling globalt langs verdikjeden med forretningsvirksomheten.

Våre fokusområderSosial fremgangOpptreden Helse og sikkerhet Energi og klimaMateriale og avfallVann og avløpsvann