Min samling

Samfunnsansvar

Samfunnsengasjement er en del av vårt ansvar og er dypt forankret i vår bedriftskultur.

Samfunnsengasjement eller samfunnsansvar har alltid vært en integrert del av vårt selskap.
Dette er en tradisjon som går helt tilbake til vår grunnlegger Fritz Henkel, og er dypt forankret i vår bedriftskultur.
Sammen med våre medarbeidere, våre pensjonister, kunder og forbrukere støtter Henkel og Fritz Henkel Stiftung bærekraftige samfunnsprosjekter rundt om å verden.
De støtter aktiviteter innen utdanning og forskning, trening og helse, kunst, kultur og miljø.

Vi har strukturert våre aktiviteter rundt fire kjerneelementer som vist nedenfor. Mer informasjon på engelsk på henkel.com

Samfunnsansvar I Norge

Samfunnsansvar støttes av den nordiske virksomheten, både med tid og midler. Vi har et spesielt MIT-program («Make an Impact on Tomorrow») der medarbeidere kan motta støtte fra Henkel til sitt veldedighetsarbeid i Norge. Henkel Norden har også strategiske samarbeid med lokale veldedighetsorganisasjoner for å støtte samfunnet.