SAMFUNNSANSVAR

Hos Henkel er Corporate Social Responsibility vår måte å gjøre samfunnet klar for fremtiden: med våre aktiviteter styrker vi mennesker gjennom utdanning som gir ferdigheter som fører til innovative ideer, bærekraftig handling og digitale løsninger. Vi jobber sammen med våre ansatte, kunder, forbrukere og veldedige organisasjoner for sosial utvikling og for å gi tilbake og utvikle våre lokalsamfunn.

Dypt forankret i bedriftskulturen vår er drivkraften for sosialt ansvar for å gå et skritt lenger enn våre daglige oppgaver og selvstendig bidra til sosial endring. Med denne innsatsen lar vi samfunnet vårt vite at vi ikke bare er ord, vi handler til beste for fremtidige generasjoner.

Henkels forpliktelse er basert på tre søyler: frivillig engasjement fra våre ansatte, partnerskap med veldedige organisasjoner og nødhjelp med fokus på naturkatastrofer og pandemier. Oppdag de tre områdene der vi organiserer vårt engasjement.

Samfunnsansvar I Norge

Samfunnsansvar støttes av den nordiske virksomheten, både med tid og midler. Vi har et spesielt MIT-program («Make an Impact on Tomorrow») der medarbeidere kan motta støtte fra Henkel til sitt veldedighetsarbeid i Norge. Henkel Norden har også strategiske samarbeid med lokale veldedighetsorganisasjoner for å støtte samfunnet.

Henkels forpliktelser er basert på tre pilarer

frivillig arbeid fra våre ansatte, partnerskap med veldedige organisasjoner og krisestøtte med fokus på naturkatastrofer og pandemier. Oppdag de tre områdene der vi organiserer vårt engasjement.

Samfunnsprosjekter

I sosiale partnerskapstøtter vi sosiale initiativer og offentlige institusjoner der Henkel holder til over hele verden.

Frivillig arbeid

Vi støtter ansatte og pensjonister i deres sosiale frivillighetsengasjement gjennom “Make an Impact on Tomorrow”-initiativet.

Emergency Aid

Vi støtter mennesker som befinner seg i en nødsituasjon på grunn av kriser, konflikter eller naturkatastrofer raskt og uhindret og tilbyr umiddelbar hjelp i samarbeid med Fritz Henkel Stiftung.