Samfunnsansvar

Samfunnsengasjement er en del av vårt ansvar og er dypt forankret i vår bedriftskultur.

Samfunnsengasjement eller samfunnsansvar har alltid vært en integrert del av vårt selskap. Dette er en tradisjon som går helt tilbake til vår grunnlegger Fritz Henkel, og er dypt forankret i vår bedriftskultur. Sammen med våre medarbeidere, våre pensjonister, kunder og forbrukere støtter Henkel og Fritz Henkel Stiftung bærekraftige samfunnsprosjekter rundt om å verden. De støtter aktiviteter innen utdanning og forskning, trening og helse, kunst, kultur og miljø.

Samfunnsansvar I Norge

Samfunnsansvar støttes av den nordiske virksomheten, både med tid og midler. Vi har et spesielt MIT-program («Make an Impact on Tomorrow») der medarbeidere kan motta støtte fra Henkel til sitt veldedighetsarbeid i Norge. Henkel Norden har også strategiske samarbeid med lokale veldedighetsorganisasjoner for å støtte samfunnet.

Våre fire pillarer

Frivillig arbeid: 

Vi støtter ansatte og pensjonister i deres sosiale frivillighetsengasjement gjennom “Make an Impact on Tomorrow”-initiativet.

Samfunnsprosjekter:

I sosiale partnerskapstøtter vi sosiale initiativer og offentlige institusjoner der Henkel holder til over hele verden.

Merkevarenes engasjement:

I tillegg til Henkels brede sosiale engasjement er våre varemerker også involvert i partnerskap med sosiale initiativer og offentlige institusjoner over hele verden.

Emergency Aid:

Når naturkatastrofer rammer reagerer Henkel raskt og pragmatisk og gir hjelp gjennom stiftelsen “Fritz Henkel Stiftung”, uansett hvor behovet oppstår i verden.

Mer informasjon i vår bærekraftrapport (på engelsk).