Overholdelsesvarslingssystem og overholdelses-hotline

Etisk og overholdelsesatferd er av høyeste prioritet for Henkel, dets ansatte og interessenter (for eksempel kunder, leverandører, tjenesteleverandører). Dette inkluderer streng overholdelse av varslingslover globalt samt overholdelse av lover som fokuserer på samsvar med menneskerettighetsrelaterte og miljømessige normer. Henkels ansatte og interessenter, samt alle som påvirkes av Henkels forretningsaktivitet, oppfordres derfor til å rapportere eventuelle uregelmessigheter. Henkel vil analysere alle meldinger grundig, gjennom en rettferdig prosess som sikrer at de rapporterendes rettigheter så vel som de berørtes rettigheter respekteres, og all informasjon behandles med høyeste grad av konfidensialitet. Varslere som rapporterer eventuelle uregelmessigheter i god tro vil bli beskyttet, og enhver form for represalier mot dem vil ikke tolereres. Følgende informasjon oppsummerer varslerprosessene hos Henkel:

Hva kan rapporteres:

Henkels atferdskodeks, våre verdier, ledelsesforpliktelser og ytterligere interne normer beskriver det høye forventningsnivået til vår egen atferd og forretningsmessige opptreden samt til våre interessenter. Eventuelle brudd på en slik referanse, inkludert brudd på gjeldende lover, kan rapporteres. Spesielt menneskerettigheter og miljømessige risikoer samt brudd på menneskerettighetsrelaterte eller miljørelaterte forpliktelser som har oppstått som et resultat av Henkels egen forretningsvirksomhet eller hos en Henkel-leverandør, kan også rapporteres.

Hvor man kan sende inn en rapport:

Flere rapporteringskanaler hos Henkel.
Varslere tilbys ulike kanaler for å rapportere eventuelle uregelmessigheter.

  • Naturligvis kan ansatte henvende seg til sine overordnede, HR eller etterlevelse/juridisk for å ta opp bekymringer, få råd og rapportere eventuelle uregelmessigheter.
  • Henkels etterlevelsesorganisasjon, som er adskilt av Henkels styre for å håndtere alle rapporter til gruppen ansvarlig, kan nås
    • via e-post (compliance.office@henkel.com),
    • via web-skjemaet, og
    • åpent eller anonymt gjennom Henkels etterlevelsestelefonlinjer (kontakt- og tilgangskoder via telefon og web-skjema er tilgjengelige nedenfor).
  • Varslere som henviser til Henkels selskap i Den europeiske union som foretrekker å ikke involvere Henkels etterlevelsesorganisasjon hos Henkel AG & Co. KGaA og/eller dets lokale etterlevelsesledere, kan heve rapportene sine til en ekstern ombudsmann, som er uavhengig av Henkel-organisasjonen og bundet av yrkeshemmelighet.
  • Til slutt erkjenner Henkel fullt ut at i noen jurisdiksjoner kan varslere direkte henvende seg til offentlige myndigheter for rapporteringsformål.

Tilgang til og håndtering av varslerapporter:

Henkel vil behandle alle varslerapporter med ytterste forsiktighet, hurtighet og konfidensialitet og fullt ut overholde gjeldende personvernlover. Dette inkluderer en streng behovsprinsipp, dvs., kun Henkels etterlevelsesgruppeorganisasjon (lokal og global) og, ved behov, relevante andre avdelinger som kreves for undersøkelsen samt eksterne profesjonelle etterforskere/revisorer, vil ha tilgang til rapporten, undersøke og følge opp.

Prosessen vil bli registrert og dokumentert korrekt. Undersøkelser følger prinsippene om prosedyremessig rettferdighet, objektivitet, etterfulgt av en upartisk beslutning, mens alle berørte parter anses å være uskyldige til en overtredelse er bevist.

Henkel reagerer kraftig på identifiserte uregelmessigheter, dette kan blant annet inkludere passende disiplinære tiltak mot overgriperne. Hvis det er hensiktsmessig, kan Henkel involvere offentlige myndigheter og straffeforfølge. Basert på undersøkte fakta tas vanligvis en beslutning om saken og passende tiltak av Henkels etterlevelsesorganisasjon (lokal og global), i samarbeid med kompetente forretningsenhetssjefer og HR.

Svar til og beskyttelse av varslerne:

Varslere vil få svar så snart som rimelig mulig. Som en generell retningslinje skal det være en bekreftelse på mottakelse etter hver rapport innen syv dager, samt en konklusjon eller oppdatering om saken innen tre måneder. I samsvar med gjeldende lover må svaret ta hensyn til konfidensialitets- og personvernrettigheter for alle berørte parter.

Det er nulltoleranse i vår organisasjon for enhver form for represalier, og vi vil beskytte alle som snakker opp i god tro, selv om en bekymring viser seg å være ubegrunnet.

Databeskyttelse: 

For rapporter til Henkels etterlevelsesgruppeorganisasjon, vennligst se databeskyttelseserklæringen for Henkel AG & Co. KGaA. For rapporter til ombudspersonen gjelder databeskyttelseserklæringen der.

Country

Phone Instruction

Webservice URL
(general URL: www.speakupfeedback.eu/web/ntvoru )

Access code

Language Option 1

Language Option 2

Language Option 3

Language Option 4

1

ALGERIA

+31 205043252 (paid number)

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dz

67111

Arabic

French

English

2

ARGENTINA

08006660078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ar

67111

Latin American Spanish

US English

3

AUSTRALIA

1800452051

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/au

67111

English

4

AUSTRIA

0800-295175

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/at

67111

German

English

5

BELARUS

882000730010

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/by

67111

Russian

English

6

BELGIUM

0800-71365

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/be

67111

Flemish

French

English

7

BOSNIA AND HERZEGOVINA

080082872

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ba

67111

Bosnian

English

8

BRAZIL

08008919678

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/br

67111

Brazilian Portuguese

US English

9

BULGARIA

008001194474

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/bg

67111

Bulgarian

English

10

CANADA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

11

CHILE

12300202775

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cl

67111

Latin American Spanish

US English

12

CHINA

4009901434
If you are calling with provider Unicom:
108007440179
If you are calling with provider Telecom (landline only):
108004400179
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cn

67111

Mandarin Simplified

Cantonese Simplified

English

13

COLOMBIA

18009440692

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/co

67111

Latin American Spanish

US English

14

COSTA RICA

08000440029

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cr

67111

Latin American Spanish

US English

15

CROATIA

0800223069

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hr

67111

Croatian

English

16

CYPRUS

80091182

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cy

67111

Greek

English

17

CZECH REPUBLIC

800 900 538

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz

67111

Czech

English

18

DENMARK

80885638

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dk

67111

Danish

English

19

EGYPT

0800-0000615

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/eg

67111

Arabic

English

20

ESTONIA

800 0044 208

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ee

67111

Estonian

English

21

FINLAND

08001-13031

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fi

67111

Finnish

English

22

FRANCE

0800-908810

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fr

67111

French

English

23

GEORGIA

0706777347

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ge

67111

Georgian

English

24

GERMANY

0800-1801733

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/de

67111

German

English

25

GREECE

0080044142695

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gr

67111

Greek

English

26

GUATEMALA

18003000132

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gt

67111

Latin American Spanish

US English

27

HONG KONG SAR, GREATER CHINA

800963161

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hk

67111

Mandarin Traditional

Cantonese Traditional

English

28

HUNGARY

0680981359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hu

67111

Hungarian

English

29

INDIA

0008004401221

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/in

67111

English

Hindi

30

INDONESIA

If you are calling with provider Indosat: 001 803 440 559
If you are calling with provider Telkom: 007 803 440 559
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/id

67111

Indonesian

English

31

IRAN

+98 21 9100 9845

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ir

67111

Persian

English

32

IRELAND

1800-552136

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ie

67111

English

33

ISRAEL

1809444260

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/il

67111

Hebrew

Arabic

English

34

ITALY

800-787639

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/it

67111

Italian

English

35

JAMAICA

1800 986 8634

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jm

67111

US English

36

JAPAN

0120 774878

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jp

67111

Japanese

English

37

JORDAN

080022868

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jo

67111

Arabic

English

38

KAZAKHSTAN

88003332641

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kz

67111

Kazakh

Russian

English

39

KENYA

0800733255

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ke

67111

Swahili

English

40

KOREA (SOUTH)

007984424261

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kr

67111

Korean

English

41

LATVIA

8000 2490

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lv

67111

Latvian

English

42

LEBANON

01426801
Wait for the tone or instructions, and then dial:
800-876-1871
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lb

67111

Arabic

French

English

43

LITHUANIA

880090006

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lt

67111

Lithuanian

English

44

MALAYSIA

1-800-88-4307

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/my

67111

Malay

English

45

MEXICO

8001234618

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/mx

67111

Latin American Spanish

US English

46

MOROCCO

0800-092359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ma

67111

Arabic

French

English

47

NETHERLANDS

0800 0222931

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nl

67111

Dutch

English

48

NEW ZEALAND

0800450436

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nz

67111

English

49

NIGERIA

07080601488

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ne

67111

English

50

NORWAY

800-18333

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/no

67111

Swedish

English

51

PERU

080052767

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pe

67111

Latin American Spanish

US English

52

PHILIPPINES

1800 1441 0215

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ph

67111

Filipino

English

53

POLAND

008004411739

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pl

67111

Polish

English

54

PORTUGAL

800-831528

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pt

67111

Portuguese

English

55

PUERTO RICO

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

56

ROMANIA

0800894540

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ro

67111

Romanian

English

57

RUSSIA

810 800 2626 9902

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ru

67111

Russian

English

58

SAUDI ARABIA

8008442726

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sa

67111

Arabic

English

59

SERBIA

0800190078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/rs

67111

Serbian

English

60

SINGAPORE

1800-8232206

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sg

67111

English

Malay

61

SLOVAKIA

0800004529

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sk

67111

Slovak

English

62

SLOVENIA

080080806

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/si

67111

Slovene

English

63

SOUTH AFRICA

0800991526

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/za

67111

Afrikaans

English

64

SPAIN

900-973174

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/es

67111

Spanish

English

65

SWEDEN

020-798813

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/se

67111

Swedish

English

66

SWITZERLAND

0800-561422

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ch

67111

German

French

Italian

English

67

SYRIA

N/A

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sy

67111

Arabic

English

68

TAIWAN, GREATER CHINA

00801444317

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tw

67111

Mandarin Traditional

English

69

THAILAND

001800 441 4284

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/th

67111

Thai

English

70

TUNISIA

0021631365959

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tn

67111

Arabic

French

English

71

TURKEY

00800 448824369

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tr

67111

Turkish

English

72

UKRAINE

0800 801 192

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ua

67111

Ukrainian

Russian

English

73

UNITED ARAB EMIRATES

80004412727

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ae

67111

Arabic

English

74

UNITED KINGDOM

0800-1693502

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gb

67111

English

75

UNITES STATES OF AMERICA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

76

VENEZUELA

0058 212-7202008

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ve

67111

Latin American Spanish

US English

77

VIETNAM

Viettel: 12280319
VPNT/Vinaphone: 120852140
Mobifone: 121020030
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/vn

67111

Vietnamese

English