Julianes karrierevei

Hvilket trinn har vært det mest virkningsfulle for din egen utvikling?
Det har definitivt vært å flytte til Kina! Å tilpasse seg for å lykkes i en helt annen kulturell sammenheng – både fra et personlig og profesjonelt synspunkt – er svært utfordrende, men samtidig veldig givende. Det utvidet min horisont, beriket min tenkemåte og lærte meg å lede på tvers av kulturer, noe som er en viktig ferdighet å ha når man arbeider i et flerkulturelt, globalt selskap som Henkel. På den personlige siden flyttet jeg til Kina alene, men jeg kom tilbake med fantastiske nye vennskap!

I Henkel har du arbeidet i tre ulike regioner og to forretningsenheter. Hvordan støttet Henkel din karriereutvikling?
Henkel støttet min karriereutvikling på flere forskjellige fronter. For eksempel gjennom god opplæring som bidro til å forbedre min kompetanse og mine ferdigheter. Jeg kunne også dra nytte av offisielle mentorprogrammer som hjalp meg i min lederutvikling. Siden jeg alltid hadde uttrykt min interesse for å flytte til ulike områder innenfor Henkel, støttet lederne alltid mine ambisjoner ved å tilby nye muligheter. Henkel sørget også for at alle mine overganger var sømløse fra et HR-prosessperspektiv.

Hvordan fremmer du kjønnsmangfold innenfor et tilsynelatende mannsdominert felt som bil/lim?
Det er et par ting jeg gjør for å oppmuntre flere kvinner til å bevege seg oppover karrierestigen i Adhesives Technologies. Først og fremst streber jeg etter å være en alliert for kvinnelige talenter fra ulike divisjoner i Henkel ved å veilede dem. I tillegg bidrar jeg jevnlig til utviklingen av programmet Adhesive Technologies Diversity & Inclusion. Jeg utnytter også mitt profesjonelle nettverk for å tiltrekke eksterne kvinnelige talenter til selskapet, og jeg er aktiv i ulike bransjeforeninger som fokuserer på å fremme mangfold og inkludering.

Hva er virkelig unikt med Henkel?
Det er et vanskelig spørsmål å svare på, fordi det faktisk er så mange gode ting ved Henkel. For meg er det den magiske blandingen av vår sterke bedriftskultur som passer med mine verdier, de fantastiske menneskene som jobber her – du finner ekte lagånd hos Henkel – og mangfoldet i virksomheten, som åpner opp for utallige muligheter til å utvikle deg selv.