Henkel-logo

Selskap

Henkel er en global virksomhet med ledende innovasjoner, merkevarene og teknologier innenfor tre forretningsområder: Adhesive Technologies (lim, tetting og funksjonell overflatebehandling), Beauty Care (skjønnhetsprodukter) og Laundry & Home Care (vask og rengjøring).

Strategisk rammeverk

Strategisk rammeverk

Våre strategVårt strategiske rammeverk guider oss i å forme fremtiden.ske prioriteringer guider oss i å forme fremtiden.

Bedriftskultur

Bedriftskultur

"Pioneers at heart for the good of generations” er vårt formål som forener oss alle i Henkel.

Henkel opererer globalt med en balansert og diversifisert portefølje. Selskapet har ledende posisjoner med sine tre forretningsenheter i både industri- og forbrukervirksomhet takket være sterke merkevarer, innovasjoner og teknologier. Henkel Adhesive Technologies er verdensledende på markedet for lim - på tvers av alle bransjesegmenter over hele verden. Henkel har ledende posisjoner i mange markeder og kategorier over hele verden i sine vaskeri- og hjemmepleie- og skjønnhetspleiebedrifter. Henkel ble grunnlagt i 1876 og ser tilbake på mer enn 140 års suksess. I 2020 rapporterte Henkel et salg på 19,3 milliarder euro og et driftsresultat på 2,6 milliarder euro (justert for engangsgevinster / -kostnader og restruktureringskostnader). Henkel sysselsetter rundt 53 000 mennesker globalt - et lidenskapelig og svært mangfoldig team, forent av en sterk bedriftskultur, et felles formål og felles verdier. Som en anerkjent leder innen bærekraft har Henkel topplasseringer i mange internasjonale indekser og rangeringer. Henkel’s foretrukne aksjer er notert i den tyske aksjeindeksen DAX.

Henkel Norden

I Norge har Henkel vært representert med et bredt utvalg av produkter siden 1930, da Henkel AS ble stiftet i Oslo. Og i dag har Henkel vært representert i Norden i mer enn 90 år. Selskapets varemerker er ensbetydende med topp kvalitet og innovasjon, og er høyt verdsatt på markedet både blant forbrukere og i industrien.

Henkel er representert i Norden med samtlige tre divisjoner, og det nordiske hovedkontoret ligger i Stockholm. Selskapet har to lokale kontorer i Danmark og Finland samt to fabrikker som leverer ny teknologi innen limprodukter.

norway-office-oslo-henkel.png
Henkel Norway AS

REGUS Business Centre Skøyen A/S

Karenslyst Allé 8b, NO-0278 OSLO

Tlf: 23 37 15 20

Faks: 23 37 15 21

Mangfold og inkludering

Henkel fremmer en helhetlig mangfold og inklusiv tilnærming. Mangfoldet av våre ansatte, deres bakgrunn, erfaringer, talenter, kunnskap, kreativitet og takknemlighet for alle deres individuelle forskjeller er grunnlaget for vår konkurransefortrinn. Henkel er globalt operativt selskap, og sysselsetter folk fra 120 nasjoner i nesten 80 land. Rundt 85 prosent av våre ansatte jobber utenfor Tyskland, og over halvparten av dem i fremvoksende markeder. Vi tror at en bedriftskultur med fokus på mangfold og inkludering er nøkkelfaktoren til kreativitet, innovasjon og oppfinnelse. Vår evne til å levere gode resultater er drevet av og avhengig av vår evne til å legge inn Diversity & Inclusion i vår bedriftskultur og måten vi gjør.

Vi er sterkt forpliktet til å opprette team som samsvarer med behovene til markedene vi opererer i og kundene vi samarbeider med, representert av et variert utvalg av kulturell bakgrunn, ferdigheter og kunnskap. Vi er overbevist om at ulike team stimulerer innovasjon og nye måter å løse problemer på; likevel trenger de en inkluderende kultur og ledelse for å hjelpe dem å fungere på sitt beste.