3-erbild-webseite-1640x514px

THIS IS HENKEL NORGE

Med vår over 145 år lange arv, leder vi veien mot nye og forbedrede måter å leve på hver dag. Både i dag og for fremtidige generasjoner. Gjennom våre innovative og bærekraftige merker og teknologier, i alle teamene våre over hele verden.

Henkel har en ledende posisjon i både industri- og forbrukerbedrifter: Vår portefølje inkluderer velkjente hårpleieprodukter, vaskemidler, tøymyknere, men også lim, tetningsmidler og belegg.

VI ER SOM VI ER OCH HVA SOM DRIVER OSS

YouTube Thumbnail This is Henkel (Thumbnail)

HENKEL NORDEN

I Norge har Henkel vært representert med et bredt utvalg av produkter siden 1930, da Henkel AS ble stiftet i Oslo. Og i dag har Henkel vært representert i Norden i mer enn 90 år. Selskapets varemerker er ensbetydende med topp kvalitet og innovasjon, og er høyt verdsatt på markedet både blant forbrukere og i industrien.

Henkel er representert i Norden med samtlige tre divisjoner, og det nordiske hovedkontoret ligger i Stockholm. Selskapet har to lokale kontorer i Danmark og Finland samt to fabrikker som leverer ny teknologi innen limprodukter.

VÅR STRATEGISK RAMMEVERK

Hos Henkel former vi fremtiden vår styrt av et langsiktig strategisk rammeverk basert på vårt formål og våre verdier. Denne rammen vil hjelpe oss å vinne 20-tallet for Henkel med et tydelig fokus på målrettet vekst.

VÅR VIRKSOMHET

HENKEL ADHESIVE TECHNO­LO­GIES

adhesive-foliage

Vi er en global leder innen lim, tetningsmidler og belegg - for industrier og forbrukere så vel som håndverkere.

CONSUMER BRANDS

Abstract image representing the Henkel business Consumer Brand which represents Hair and Laundry & Home Care.

Consumer Brands er vår virksomhet som dekker forbrukermerker og produkter i vaske- og hjemmepleie- og hårområdene våre. 

MANGFOLD RETTFERDIGHET OG INKLUDERING

JEG ER UNIK. VI ER HENKEL.

Unikheten til våre globale ansatte

Henkel fremmer en helhetlig mangfold og inklusiv tilnærming. Mangfoldet av våre ansatte, deres bakgrunn, erfaringer, talenter, kunnskap, kreativitet og takknemlighet for alle deres individuelle forskjeller er grunnlaget for vår konkurransefortrinn. Henkel er globalt operativt selskap, og sysselsetter folk fra 120 nasjoner i nesten 80 land. Rundt 85 prosent av våre ansatte jobber utenfor Tyskland, og over halvparten av dem i fremvoksende markeder. Vi tror at en bedriftskultur med fokus på mangfold og inkludering er nøkkelfaktoren til kreativitet, innovasjon og oppfinnelse. Vår evne til å levere gode resultater er drevet av og avhengig av vår evne til å legge inn Diversity & Inclusion i vår bedriftskultur og måten vi gjør.

Vi er sterkt forpliktet til å opprette team som samsvarer med behovene til markedene vi opererer i og kundene vi samarbeider med, representert av et variert utvalg av kulturell bakgrunn, ferdigheter og kunnskap. Vi er overbevist om at ulike team stimulerer innovasjon og nye måter å løse problemer på; likevel trenger de en inkluderende kultur og ledelse for å hjelpe dem å fungere på sitt beste.