STYRING & OVERHOLDELSE

Henkel er sterkt engasjert i selskapsstyring og selskapsoverholdelse både lokalt og globalt. Ansvarlig forvaltningsprosesser, overholdelse av mange forskjellige lovkrav og kulturell følsomhet er hjørnesteiner for å være vellykket på våre internasjonale markeder.

Som et selskap som streber etter å drive virksomhet på en etisk måte i alle våre aktiviteter, er vårt omdømme og rykte uløselig knyttet til den passende oppførselen til hver enkelt ansatt. Henkels ansatte forventes å respektere lover og normer, unngå interessekonflikter og vise hensyn og verdsettelse for lokale skikker, tradisjoner og sosiale atferd i de forskjellige land og kulturer der Henkel driver virksomhet. Henkel tar ikke etiske snarveier. Uegnet oppførsel er aldri i Henkels interesse, og brudd tolereres ikke. Overholdelse er en integrert del av Henkels forretningsprosesser.

Styret har det overordnede ansvaret for overholdelsesorganisasjonen. Henkels overholdelsesorganisasjon sikrer global overholdelse av lover og interne normer. Under ledelse av den globalt ansvarlige "General Counsel & Chief Compliance Officer (CCO)" har Henkel etablert en konsernomfattende overholdelsesorganisasjon med et sentralt Corporate Compliance Office samt lokale og regionale overholdelsesledere. CCO støttes av et tverrfaglig Overholdelses- og Risikoutvalg (CRC) og av ulike medlemmer fra Henkels funksjoner og forretningsområder. Forskjellige oppgaver og ansvarsområder er tydelig definert.

Contact Corporate Compliance

Thomas Gerd Kühn
CCO & General Counsel


Frank Liebich
Head of Corporate Compliance & Privacy Protection Officer
Kontakt oss! Last ned visittkort Legg til Min samling

Overholdelsesorganisasjonen handler på tre nivåer: "Forebygging," "Oppdagelse," og "Reaksjon." Den håndterer konsernomfattende overholdelsesaktiviteter, koordinerer opplæringskurs, overvåker oppfyllelsen av både interne og eksterne forskrifter og støtter utviklingen og gjennomføringen av globalt bindende interne normer.

Overholdelsestemaer rapporteres jevnlig, diskuteres og justeres med Styret, Revisjonsutvalget for Styret, Aksjeeierkomiteen og flere andre organer på selskaps- og lokalt nivå.

Ytterligere informasjon

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Overholdelsesvarslingssystem og overholdelses-hotline

Henkel legger stor vekt på å behandle personopplysninger i samsvar med lovlige bestemmelser og har etablert et datasikkerhetshåndteringssystem for å sikre etterlevelse av dette målet. Vårt datasikkerhetshåndteringssystem for Europa ble revidert av eksterne revisorer i 2019 basert på revisjonsstandarden IDW PS 980 og med hensyn til IDW PH 9860.1, med fokus på dets egnethet, implementering og effektivitet. Henkel er ett av de første tyske selskapene som har bestått denne spesielle revisjonen etter at EUs generelle personvernforordning trådte i kraft.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Efterlevnadshanterings­systemet

Henkels efterlevnadskultur innebærer kontinuerlig overvåking og forbedring av etterlevelsesprosessen. Vårt globale etterlevnadshanteringssystem ble på nytt revidert av eksterne revisorer i 2022 basert på forsikringsstandarden IDW PS 980 og med hensyn til ISO 37301, med fokus på egnethet, gjennomføring og effektivitet av de globale etterlevelsesprosessene innen områdene konkurranselov og antikorrupsjon. Henkel har gjentatte ganger og vellykket bestått denne spesielle revisjonen.

Our Code of Conduct

Our Code of Conduct

Policyuttalande

Tysk lag om nødvendig aktsomhet i leverandørkjeder