Dutas karrierevei

Hvilken rolle spiller bruken av teknologi i karrieren din?
Ved å utnytte teknologi kan jeg fokusere på de tingene som virkelig betyr noe, slik at vi kan oppnå mer med mindre. Ta for eksempel oppgaven med å analysere hundrevis av produkter på tvers av ulike kunder. I dette tilfellet kan vi bruke statistiske prognoser for relativt stabile produkter. Det betyr at vi kan fokusere mer på å forutsi de svært flyktige produktene. Som et resultat av dette kan vi forbedre nøyaktigheten og effektiviteten, og – viktigst av alt – eliminere menneskelige feilkilder fra resultatene.

Hvordan skaper du entusiasme for ny teknologi i et team?
For det første må vi forenkle det komplekse "teknologiske" konseptet og formidle det på en lettforståelig måte, med "lekmannsbegreper" til teamet. For det andre: Få dem involvert og engasjert i utviklingen av implementeringen når det er mulig. Og endelig må vi understreke hvordan det vil gagne dem i arbeidet og muliggjøre forretningsvekst i større skala.

Hvordan er livet ditt i Shanghai annerledes enn i Sydney?
Det var ikke lett å få ting gjort i starten, verken personlig eller profesjonelt, da jeg kom med null språkferdigheter i kinesisk. Men den har blitt mye bedre over tid. At det er så lett å foreta mobilbetalinger og handle på nettet, har virkelig gjort livet mindre stressende for meg. Jeg trenger knapt lommebok eller kort når jeg går ut av huset her. I tillegg er tilpasningsevnen og smidigheten til kinesere og det kinesiske samfunnet langt større enn noe annet sted i verden.

Hvilket trinn har vært det mest virkningsfulle for din egen utvikling?
Å påta meg utenlandsoppdraget på det regionale hovedkontoret. Det utvidet ikke bare verdensbildet mitt, men stilte meg også overfor mange mer komplekse problemer. Jeg ble for eksempel utfordret til å snu viktige KPI-er som hadde vært nedadgående i et år for en av våre store kunder i Kina, samtidig som jeg måtte bygge opp et nytt team og en ny prosess fra bunnen av.

Hva er virkelig unikt med Henkel?
Henkel er et sted der du kan brette opp ermene, utfordre status quo og bli belønnet og ha det moro mens du gjør det!