BEDRIFTSKULTUR

Corporate Culture Visual

Vårt formål uttrykker det som forener oss alle i Henkel: Pioneers at heart for the good of generations. Vi er et mangfoldig team ca 48.000 kolleger over hele verden, og streber etter å berike og forbedre livet hver dag gjennom våre produkter, tjenester og løsninger. Vårt formål er bygget fra våre røtter og bærer en langvarig arv av innovasjon, ansvar og bærekraft inn i fremtiden. Våre delte verdier og ledelsesforpliktelser styrer våre beslutninger og handlinger hver dag.

Henkel Purpose - Thumbnail

Our Formål

Alt startet med en drøm. For over 145 år siden revolusjonerte Fritz Henkel, en gründer og modig pionér i hjertet, hverdagen til mennesker. Med det startet han en arv av omsorg: for sine ansatte, samfunnet og miljøet. Lenge før begrepet eksisterte, satte han bærekraft først.

I dag står navnet Henkel fortsatt for disse verdiene. Vår følelse av enhet har gjort oss til et mangfoldig samfunn ca 48.000 som kunder og forbrukere setter sin lit til. Sammen beriker og forbedrer vi livet til milliarder hver dag gjennom våre produkter, tjenester og løsninger. Og vi har potensialet til å påvirke enda mer.

Vi vil bygge på vår banebrytende ånd, kunnskap og ressurser for å forme en målrettet fremtid for de neste generasjonene. Med vår innovasjon og teknologi skaper vi verdi for kunder og forbrukere, gir suksess til teamene våre og er en styrke for det gode i verden.

Våre verdier

Verdiene våre veileder alle våre handlinger, beslutninger og atferd. Hver dag må vi ta mange avgjørelser i et svært skiftende miljø. Samtidig er vi preget av stort mangfold: Vi kommer fra ulike kulturelle bakgrunner og har ulike erfaringer, vi er aktive i mange ulike markeder og bransjer. Derfor er klare verdier som blir delt, forstått og etterlevd av alle i Henkel er så viktig for vår fremtidige suksess.

Vår etiske norm

Vi er et selskap med integritet og høye etiske standarder i måten vi driver virksomhet på, i hvert land, i alle forretningsenheter og funksjoner - en holdning understreket av vårt formål Pionerer i hjertet for det gode for generasjonene. Pionerånd og etterlevelse går hånd i hånd.

Etterlevelse har og vil alltid spille en integrert rolle i vår mentalitet og våre forretningspraksiser. Vår etiske norm fungerer som en kompass for våre handlinger og atferd, og den støtter oss i komplekse situasjoner for å ta riktige beslutninger og opprettholde det globale ryktet til selskapet vårt som vi har tjent gjennom generasjoner med våre kunder, partnere og de samfunnene vi opererer i.Our Code of Conduct

Our Code of Conduct