Bedriftskultur

"Å skape bærekraftig verdi” er et engasjement som forener alle oss som arbeider i Henkel.

Vi ønsker å skape verdier - for våre kunder og forbrukere, for våre team og for våre folk, for våre aksjonærer så vel som for storsamfunnet og lokalsamfunnene der vi opererer. Henkels medarbeidere vil alltid legge sin lidenskap, stolthet og entusiasme i å oppnå dette.

Vår bedriftskultur og vårt formål, visjon, misjon og verdier forener vår mangfoldige arbeidsstyrke og gir klare kulturelle rammer og retningslinjer. Globalt bindende regler for atferd er angitt i en serie retningslinjer. De gir veiledning i atferd og handlingsmønstre for medarbeidere på alle forretningsområder og i alle kulturer der vi driver virksomhet.

Formål

Skaper kundeverdi

Vi ønsker å skape verdier - for våre kunder og forbrukere, for våre team og for våre folk, for våre aksjonærer så vel som for det storsamfunnet og de lokalsamfunnene der vi opererer.

Visjon

Ledende med våre innovasjoner, merker og teknologier

Vi er verdensledende innen forretningsområdet festemidler, og tilbyr en enestående bredde av teknologier, som forsyner alle globale markeder og bransjer.

I vår forbrukerrettede virksomhet har vi også ledende posisjoner i mange markeder og kategorier rundt om i verden.

For oss overgår "ledende" definisjonen av å være nummer én når det gjelder markedsandeler eller størrelse. Selv om sterke posisjoner i attraktive markeder er viktig, krever det mer å være "ledende med innovasjoner, merker og teknologier".

Først og fremst krever det lederskap i verdiskaping. Det krever også å være "ledende" i fleksibilitet og reaksjonsevne overfor skiftende markeder og endrede kunde- og forbrukerkrav samt i innovasjon, kvalitet, service og bærekraft.

Oppdrag

Vi ønsker å betjene våre kunder og forbrukere over hele verden som en pålitelig partner med ledende posisjoner i alle relevante markeder og kategorier - som et engasjert team forent av felles verdier.

Verdier

Verdiene våre veileder alle våre handlinger, beslutninger og atferd. Hver dag må vi ta mange avgjørelser i et svært skiftende miljø. Samtidig er vi preget av stort mangfold: Vi kommer fra ulike kulturelle bakgrunner og har ulike erfaringer, vi er aktive i mange ulike markeder og bransjer. Derfor er klare verdier som blir delt, forstått og etterlevd av alle i Henkel er så viktig for vår fremtidige suksess.

  • Kunder og forbrukere
  • Medarbeidere
  • Økonomisk resultat
  • Bærekraftighet
  • Familiebedrift

Vi har fokus på kundene og forbrukerne i alt det vi gjør

Vi forutser, reagerer på og overgår kundenes og forbrukernes forventninger ved å tilby beste verdi, kvalitet, service og vinnende nyskapinger, varemerker og teknologier for å skape bærekraftig verdi.

Vi verdsetter våre kunder og forbrukere høyt og setter dem i fokus i alt vi gjør. For å kunne tilby de beste produktene og vinnende nyskapinger samt den høyeste kvaliteten og en service utenom det vanlige, må vi forstå kundene og forbrukerne bedre enn konkurrentene. Lykkes vi med det, vil vi være i stand til å drive lønnsom vekst med ledende posisjoner i alle relevante markeder og kategorier globalt.

Vi verdsetter, utfordrer og belønner våre medarbeidere.

Vi er et globalt team forenet av et sterkt verdisett. Vi behandler hverandre med respekt, vi utvikler våre evner og fremmer mangfold i alle relevante dimensjoner. Vi tar personlig ansvar, handler alltid med integritet og går foran med et godt eksempel.

I Henkel kan alle ansatte utgjøre en forskjell. Vi fremmer mangfold hos våre ansatte i alle relevante dimensjoner. Deres erfaringer, kunnskap og kreativitet er grunnlaget for vårt konkurransefortrinn. Vi verdsetter, utfordrer og belønner alle ansatte for å gjøre en utmerket jobb og skape bærekraftige verdier. Hver ansatt går foran med et godt eksempel, tar personlig ansvar for sin egen individuelle utvikling, opptrer med integritet og utfører arbeid med høy standard.

Vi stimulerer til enestående, bærekraftigøkonomisk resultat.

Vi er et resultatorientert selskap som går inn for å skape bærekraftig verdi, levere glimrende økonomiske resultater og å gi våre aksjeeiere konkurransedyktig utbytte.

Vi arbeider med våre strategiske prioriteringer for å nå våre finansielle mål og sikre selskapet vårt langsiktig suksess. Gode økonomiske resultater og bærekraftig verdiskaping tillater oss å opptre mer fleksibelt i fremtiden, og gir grunnlag for en sunn og lønnsom vekst. Dette vil gagne ikke bare våre aksjonærer, men også våre ansatte og de samfunnene vi er aktive I.

Vi arbeider hardt for å være ledende innen bærekraftighet.

Vi har som mål å skape bærekraftig verdi i alt vi gjør - sammen med våre ansatte, samarbeidspartnere og interessenter. Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten og helsen til våre ansatte, til å beskytte miljøet og livskvaliteten i de samfunnene vi er aktive i.

Henkel streber etter å skape balanse mellom mennesker, planet og fortjeneste. Et sterkt engasjement for bærekraft har alltid vært en stor drivkraft bak våre vellykkede prestasjoner. Vi har en langsiktig, entreprenørpreget tilnærmingsmåte til alle elementer av bærekraft, der målet ikke bare er å oppfylle eksisterende standarder, men også å skape nye.     

Vi former fremtiden vår med en sterk entreprenør ånd basert på vår tradisjon som familiebedrift.

Vi har en stolt tradisjon som en familiebedrift med det formål å skape bærekraftige verdier. Veiledet av våre verdier følger vi selskapets langsiktige visjon. Sammen med vårt solide finansielle grunnlag, danner dette grunnlaget som vi bygger vår suksessfulle fremtid på.                             

Siden Henkel ble grunnlagt i 1876 har Henkel-familien vist sitt fortsatte engasjement for selskapet, slik at vi kan operere med et langsiktig perspektiv. Våre felles verdier og gjensidige tillit samler oss i å følge et felles formål: å skape bærekraftige verdier for fremtidige generasjoner.