Strategi

Vi former fremtiden med en klar, langsiktig strategi basert på vårt formål, vår visjon, misjon og våre verdier.

Vi ønsker å generere bærekraftig, lønnsom vekst mot 2020 og deretter. For å oppnå dette ønsker vi å bli mer kundeorientert, mer innovative, smidige og digitale. I tillegg satser vi på å øke bærekraftigheten i alle våre forretningsaktiviteter og styrke vår ledende posisjon i fremtiden.

Våre strategiske prioriteringer

  • Drive vekst
  • Akselerer digitalisering
  • Forbedre fleksibiliteten
  • Legge grunnlag for vekst

Å drive frem vekst i etablerte og nye markeder vil være en hovedprioritet for Henkel. For å oppnå dette kommer vi til å fokusere på målrettede initiativer for å skape overlegen kundeservice og kunde- engasjement, styrke våre ledende merkevarer og teknologier, utvikle spennende nyvinninger og tjenester, og fange opp nye kilder til vekst.

Overlegent kunde- og forbrukerengasjement

Medoverlegent kunde- og forbrukerengasjement har Henkel som mål å akselerere veksten med toppkunder gjennom intensivert samarbeid, og å overgå markedsveksten med sine ledende kunder i alle tre forretningsenheter. Dette vil bli gjennomført med en trinnvis endring i kundefokus – med fokus på kunde- og forbrukerbehov – samt ved å utføre detaljerte kunde- og forbrukerengasjerende planer som involverer alle nivåer i organisasjonen. I tillegg ønsker Henkel å bedre utnytte vekstmulighetene ved å møte behovene til spesifikke målgrupper med tilpassede produkter, tjenester og innovasjoner.

Ledende varemerker og teknologier

Henkel har også planer om å ytterligere styrke sine ledende varemerker og teknologier, øke salget av sine best presterende globale merkevarer samt sine ledende lokale merker: Salget av de 10 mest populære merkene skal øke til 75 % av gruppens totale salg i 2020. Dette vil bli drevet av målrettede investeringer for å styrke Henkels beste merkevarer, som skaper konkurransefortrinn gjennom å ta ny teknologi og utvikling av kundetilpassede produkter og løsninger på tvers av ulike bransjer.

Spennende nyvinninger og tjenester

Veksten vil også bli drevet av en kontinuerlig forbedring av Henkels evne til å utvikle spennende nyvinninger og tjenester. Dette vil gjøre det mulig for Henkel å differensiere i svært konkurranseutsatte markeder og å skifte fra "produktfokus" til "løsningsfokus" med flere differensierende produkter og tjenester i både sin forbrukerrettede og industrielle virksomhet. Innen 2020 skal Henkel utvikle mer innvannende innovasjoner og øke salgsandelen fra sine toppinnovasjoner. For å drive innovasjonsevne og skape mulighet til å engasjere kundene, vil Henkel utvikle og forberede åpningen av nye innovasjonssentre for Adhesive Technologies i Düsseldorf og Shanghai. Samtidig vil Henkel utvide tjenestetilbud og modeller på tvers av alle forretningsenheter. Disse vil omfatte konsulenttjenester og teknisk rådgivning av industrielle og profesjonelle kunder, samt digitale tjenestetilbud i forbrukerbedrifter som online booking-plattformer for frisøravtaler, abonnementsmodeller eller automatisert bestilling.

Nye kilder til vekst

Henkel vil også utfylle sitt strategiske fokus på å drive vekst i eksisterende kjernevirksomhet ved å fange opp eventuelle nye kilder til vekst, for eksempel ved inntreden i nye markeder for å lukke hvite flekker i modne og fremvoksende markeder. Målrettede oppkjøp vil bidra til å utfylle Henkels portefølje, styrke posisjonen i attraktive markeder og kategorier, og utvide til tilstøtende kategorier. Dessuten vil selskapet sette opp en dedikert Venture Capital Fund med opptil 150 millioner euro til investeringer i nyetableringer med spesifikk digital eller teknologisk kompetanse.

Akselerende digitalisering skal hjelpe oss med å lykkes i å vokse, styrke forholdet til kunder og forbrukere, optimalisere prosessene våre og forvandle hele selskapet. Innen 2020 skal vi gjennomføre en rekke tiltak for drive vår digitale virksomhet, implementere Industry 4.0, og e-transformere organisasjonen.

Edistää digitaalista liiketoimintaa

For å drive den digitale virksomheten sikter Henkel å digitalisere sitt samspill med kunder, forbrukere, forretningspartnere og leverandører langs hele verdikjeden i både forbrukerrettet og industriell virksomhet. "Digitalt drevet" salg bør dobles til mer enn 4 milliarder euro innen 2020. I sin forbrukerrettede virksomhet har Henkel for eksempel til hensikt å trappe opp sitt engasjement gjennom "omni-kanaltilbud" som knytter e-handelsplattformer til tradisjonell detaljhandel, utvikler og ruller ut nye digitale plattformer og utvider bruken av digitale medier i betydelig grad.

Utnytte bransje 4.0

Henkel vil også utnytte bransje 4.0 til å bedre planlegge, produsere og levere sine produkter og løsninger. Digitalisering av den integrerte globale forsyningskjeden vil bidra til et forbedret servicenivå overfor kundene, bedre utnyttelse av produksjonsanlegg, forbedrede produksjons- og logistikkprosesser og sikre Henkels bærekraftige fotavtrykk.

Prøve og lære

En vellykket digitalisering av Henkel vil være avhengig av kompetansen til de ansatte og deres evne til å transformere organisasjonen og raskt tilegne seg en tenkemåte basert på "prøve og lære". For å fremme denne endringen vil Henkel utvide sine spesifikke opplærings- og utviklingsprogrammer. En stilling som Chief Digital Officer med ansvar på tvers av forretningsenheter vil bli opprettet.

I et svært flyktig og dynamisk forretningsmiljø vil økt fleksibilitet i organisasjonen være en kritisk suksessfaktor for Henkel i fremtiden. Dette vil omfatte energiske og styrkede team, raskeste tid til markedet samt smarte og forenklede prosesser.

Engasjerte og styrkede team

For å skape en mer fleksibel organisasjon med engasjerte og styrkede team, vil Henkel fremme entreprenørånden til sine ansatte, fremme åpenhet for endring, oppfordre til omstillingsevne og gi de ansattes større beslutningsmyndighet. Dette vil bli støttet av den sterke prestasjonskulturen i Henkel, med åpne tilbakemeldinger samt belønning og anerkjennelse for gode resultater.

Raskeste tid til markedet

Som en del av initiativet "raskeste tid til markedet" har Henkel som mål å redusere innovasjon ledetid gjennom en bedre forståelse av kunde- og forbrukerbehov. I Laundry & Home Care and Beauty Care, har Henkel et mål om 30 % reduksjon i ledetid. I tillegg skal Henkel akselerere markedstilgang og penetrasjon i nye markeder.

Smart enkelhet

Henkel vil også utnytte en "smart enkelhet"-tilnærming for å bli mer fleksibel gjennom smidige forretningsmodeller som er tilpasset dynamiske markeder, samt gjennom optimalisering av arbeidsflyt og prosesser. 

For å finansiere vekstskal vi implementere nye måter å optimalisere ressurstildeling, fokusere på netto inntektsforvaltning, fortsette å øke effektiviteten i våre strukturer, og fortsette å utvide vår Global Supply Chain-organisasjon. Sammen bidrar disse initiativene til enda bedre lønnsomhet og gjør det mulig for oss å finansiere våre vekstambisjoner for 2020 og deretter.

Verdiskapende ressursallokering

"Verdiskapende ressursallokering" vil bidra til ytterligere å optimalisere kostnadsstyringen gjennom økt åpenhet i globale budsjetter på tvers av definerte kostnadskategorier, og gjennom økt budsjettallokering.

Netto inntektsstyring

Netto inntektsstyring vil gjøre det mulig å øke effektiviteten til Henkels kampanjeaktiviteter. Dette vil bl.a. omfatte å utnytte eksklusiv forbruker- og kundeinnsikt, samt kategoriutvidelse eller utvikling av nye kategorier med forhandlere.

Mahdollisimman tehokkaiden rakenteiden

Henkel vil også arbeide kontinuerlig med gjennomføringen av mest effektive strukturer, for eksempel gjennom den pågående transformasjonen av sine felles servicesentre, som håndterer et bredt spekter av prosesser på en svært standardisert og digitalisert måte på tvers av alle forretningsenheter. I tillegg vil selskapet også fortsette å optimalisere og konsolidere sin globale produksjon og lager-fotavtrykk.

ONE! Global Supply Chain

Etter en vellykket start i Europa, og oppsett av knutepunkter i både Europa og Asia, vil Henkels integrerte Global Supply Chain-organisasjon bli rullet ut i alle regioner.