STRATEGISK RAMMEVERK

Hos Henkel former vi fremtiden vår styrt av et langsiktig strategisk rammeverk basert på vårt formål og våre verdier

Denne rammen vil hjelpe oss å vinne 20-tallet for Henkel med et tydelig fokus på målrettet vekst. Dette betyr å skape overlegen kunde- og forbrukerverdi for å vokse ut av markedene våre, styrke vårt lederskap innen bærekraft og gjøre det mulig for våre ansatte å vokse, profesjonelt og personlig, gjennom deres arbeid i Henkel.

Hovedelementene i vårt strategiske rammeverk er en vinnende portefølje, konkurransefortrinn innen innovasjon, bærekraft og digitale så vel som fremtidige klare driftsmodeller, underbygget av et sterkt fundament av en samarbeidskultur og bemyndigede mennesker.

Shaping our Future - Thumbnail

VINNER 20-  ÅRENE GJENNOM
FORMÅLIG VEKST

Form en vinnende portefølje på en streng måte

Et sentralt element i den fremtidige retningen er en aktiv porteføljestyring. Vi har identifisert merker og kategorier med et samlet salgsvolum på mer enn en milliard euro, hovedsakelig i våre forbrukerbedrifter, hvorav rundt 50 prosent er merket for å bli solgt eller avviklet innen 2021. I tillegg vil M&A forbli en integrert del av Henkels strategi. De viktigste kriteriene for anskaffelser er tilgjengelighet, strategisk passform og økonomisk attraktivitet for potensielle mål. Vi vil bruke vår sterke balanse for å gjennomføre anskaffelser med høy effekt. Mens vi tar sikte på å utvide vår teknologiledelse innen Adhesive Technologies med anskaffelser, vil vi i våre forbrukerbedrifter fokusere på ledende land- og kategoriposisjoner, så vel som på "hvite flekker" og nye forretningsmodeller.

Akselerer effektive innovasjoner med økte investeringer

Vi tar sikte på å fremskynde effektive innovasjoner, støttet av økte investeringer. Dette vil omfatte en forbedret innovasjonsmetode, for eksempel ved å utvide bruken av digitale verktøy og data for raskere og bedre innsikt. Selv om vi også vil presse beslutningsprosesser over hele organisasjonen nærmere markedet og utnytte potensialet for åpen innovasjon og idémangfold, vil vi også skalere smidige tilnærminger og fortsette å investere i inkubatorer og innovasjonssentre. Dette skal muliggjøre utvikling av effektive innovasjoner i alle forretningsenhetene. Innovasjoner og merkevarer vil bli støttet med jevnlige investeringer i kjernekategorier og regioner. Derfor er Henkel forpliktet til ytterligere å øke vekstinvesteringene i reklame, digital og IT med 350 millioner euro sammenlignet med året 2018.

Øke bærekraften basert på sterke resultater med ambisiøse mål

Ved å bygge videre på sin sterke resultater og videre fremgang mot våre mål for 2020 og utover, har vi som mål å styrke bærekraften som en konkurrerende differensierer. Vi har definert de neste milepælene for tre viktige temaer som er svært relevante for forbrukere, kunder, forretningspartnere og samfunnet for øvrig: På vei til å bli klimapositive innen 2040 planlegger vi å redusere karbonavtrykket til produksjonen vår med 65 prosent og spare 100 millioner tonn COsammen med våre forbrukere, kunder og leverandører innen 2025. Arbeidet mot en sirkulær økonomi og null plastavfall i miljøet, har vi definert ambisiøse emballasjemål for 2025: 100 prosent av Henkels emballasje vil kunne gjenvinnes eller gjenbrukes1 og vi tar sikte på å redusere fossilbasert jomfruplast i emballasjen til forbrukerprodukter med 50 prosent. Vi ønsker også å forbedre vår positive sosiale innvirkning på lokalsamfunnene - gjennom 100 prosent ansvarlig innkjøp, ved å utnytte våre ca 48.000 engasjerte ansatte og ved å bidra til å forbedre 20 millioner liv globalt innen 2025.

Bærekraft vil være solid forankret i alle aktiviteter. Ved å etablere bærekraft som en sentral pilar i innovasjonsstrategiene sine, vil forbrukerbedriftene fremme produktporteføljene deres med særlig fokus på bærekraftige emballasjeløsninger og videreutrulling av merker med formål. Adhesive Technologies vil fortsette å utnytte potensialet sitt gjennom produkter og teknologier som setter industristandarder.

Transform Digital til en kunde og forbruker verdiskapende

Fremover har vi som mål å forvandle Digital til en kunde- og forbrukerverdiskaper. Vi ønsker å øke 1: 1-engasjement og digitalt salg i forbrukerbedriftene ved å utvide eksisterende og etablere nye digitale plattformer for direkte forbrukerforhold. Den end-to-end kundesentriske digitaliseringen i industrielle virksomheter vil bli drevet til å generere ny virksomhet og for å ytterligere digitalisere kundeopplevelsen på tvers av alle berøringspunkter. I tillegg vil vi videreføre vår dataintegrasjon fra ende til ende. Dette skal gjøre det mulig for selskapet for eksempel å lage AI-drevne innovative og tilpassede løsninger. Vi vil også investere i digitalt talent, spesielt dataforskere og ingeniører med fremtidige evner og dyp teknologisk bransjekompetanse. Og til slutt ønsker vi å muliggjøre digital forretningsfokus og effektivitet. Vi vil omorganisere vår digitale oppsett fullstendig og etablere en ny digital struktur kalt “Digital Business.” Vi har opprettet en ny CDIO (Chief Digital and Information Officer) -posisjon i slutten av 2019. Digital- og IT-team over hele Henkel vil nå være kombinert under ledelse av CDIO som direkte rapporterer til administrerende direktør.

Henkels nye "Digital Business" er bygget på to pilarer: den første, "Business Technology", som er et kjøretøy for å drive effektivitet over hele verdikjeden gjennom kontinuerlig å optimalisere forretningsprosesser og IT-systemer. Den andre søylen er “Henkel Digital,” en ny dedikert enhet for markedsorientert inkubasjon og innovasjon. Under dette taket planlegger vi å etablere digitale innovasjonsnav i Berlin, Silicon Valley og Asia.

1 Eksklusiv limprodukter der rester kan påvirke resirkulerbarhet eller forurensende gjenvinningsstrømmer.

Omforme driftsmodellene for å være slanke, raske og enkle

Vi omformer driftsmodellene våre i hele selskapet for å være magre, raske og enkle og kontinuerlig forbedre konkurransekraften til prosessene og strukturene våre. Vi ønsker å intensivere vår innsats for å muliggjøre nye forretningsmodeller, styrke kundenes og forbrukernes nærhet med raskere beslutningsprosesser og kontinuerlig øke effektiviteten.

Styrke samarbeidskultur med bemyndigede mennesker

En sterk kultur, delte verdier og en klar ramme for samarbeid som ett team er nøkkelen for Henkels fremtidige suksess. Som et første skritt introduserte vi nye lederskapsforpliktelser for alle ansatte globalt i 2019. Vi planlegger å få fart på denne kulturelle reisen med disse forpliktelsene i kjernen og vil fremme en kultur for samarbeid og myndighet, opplære våre ansatte om fremtidige evner og gjøre det mulig for våre mennesker å vokse og utvikle seg.