• Norge | Endre nettsted
  • Kontakt
  • Legg til Min samling
  • Del

Bærekraftighet

Som bærekraftige ledere har vi som mål å bruke nye løsninger for bærekraftig utvikling samtidig som vi fortsetter vårt forretningsansvar og øker vår økonomiske suksess. Denne ambisjonen omfatter alle selskapets aktiviteter gjennom hele verdikjeden.

Strategi

Vår CSR-strategi

Innen 2030 skal alle Henkels produkter og prosesser være tre ganger så effektive som i dag.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Samfunnsengasjement eller samfunnsansvar har alltid vært en integrert del av vårt ansvar som selskap.

Henkels engasjement innen bærekraftig lederskap er dypt forankret i våre verdier. Å opprettholde balansen mellom økonomisk suksess, miljøvern og samfunnsansvar har vært fundamentet i vår bedriftskultur i flere tiår. Denne tilnærmingen gjelder for all forretningsenheter og funksjoner, og nesten alle rundt 53 000 medarbeidere over hele verden bruker i dag prinsippene for bærekraftig utvikling i sitt daglige arbeid – og tenker og handler deretter.

Bærekraftighet i Norge

Lokalt implementerer vi den globale CSR-strategien i alle våre aktiviteter og gjennom hele verdikjeden – fra produksjon og kundesamarbeid til støtte av lokale veldedighetsorganisasjoner og aktiviteter for ansatte.

Vår CSR strategi - å oppnå mer med mindre

For å opprettholde denne ledelsen i fremtiden har vi utviklet en langsiktig CSR-strategi og satt et ærlig, men allikevel ambisiøst mål for 2030: Innen 2030 skal alle Henkels produkter og prosesser være tre ganger så effektive som i dag.

Dette målet tar opp en av hovedutfordringene vi vil stå overfor i fremtiden: å skille vekst fra ressursforbruk.
I stedet ønsker vi å skape merverdi – for våre kunder og forbrukere, for samfunnene vi driver virksomhet i, og i vårt selskap – samtidig som vi reduserer vårt miljøavtrykk. Å oppnå mer med mindre – dette er ideen som er kjernen i våre CSR strategi og er en veiledning for alle våre forretningsprosesser og aktiviteter.