Bærekraftighet

Som vist i våre bedriftsverdier, er vi dedikert til å lede arbeidet med hållbarhet. Som ledere streber vi etter banebrytende nye løsninger for hållbar utvikling, samtidig som vi utformer arbeidet vårt på en ansvarlig måte og øker vår økonomiske suksess.

gettyimages-1131376747

Forbedret effekt til fordel for fremtidige generasjoner

Vår strategi

Vår hållbarhetsstrategi er inspirert av vårt formål: Pionerer i hjertet til beste for fremtidige generasjoner. Med vår banebrytende tankegang, vår kunnskap, våre produkter og teknologi, ønsker vi å berike og forbedre livene til milliarder av mennesker hver dag – og forme en synlig fremtid for kommende generasjoner.

Dermed er hållbarhet en sentral del av vår fremtidsvisjon. Vi ønsker å aktivt drive utvikling mot en hållbar økonomi og et hållbart samfunn, samt beskytte og gjenopprette naturen, bidra til sterke samfunn og styrke påliteligheten til våre interessenter.

Med vårt 2030+ Sustainability Ambition Framework har vi utviklet nye langsiktige ambisjoner innenfor tre dimensjoner: Regenerative Planet, Thriving Communities og Trusted Partner for å drive prosessen.

Sylvie Nicol

   

Ser vi fremover er vi godt forberedt: bærekraft er dypt forankret i vår bedriftsstrategi og lever i vårt formål. Med det som bakgrunn fortsetter vår bærekraftsreise!

Henkel Sustainability Manifesto (1) - Thumbnail

Henkels hållbarhetsmanifest

Vi lever og arbeider i stadig skiftende tider. Vår hensikt med å takle miljømessige, sosiale og politiske utfordringer har aldri vært klarere.

Vi må bidra med å forbedre innsatsen til beste for fremtidige generasjoner.

Regenerative Planet

Vi er på en reise mot en hållbar endring i vår forretningsmodell. For å nå denne ambisjonen har vi til hensikt å endre våre prosesser, produkter og bruk av råvarer til å bli ressurseffektive og karbonnøytrale i fremtiden. Vårt fokus er på demping av klimaendringer, fungerende sirkulær økonomi og beskyttelse av natur og biologisk mangfold.

Thriving Communities

Vi ønsker å hjelpe mennesker til bedre liv. Vårt samfunnsansvar er å fremme like muligheter, styrke mangfold og respektere menneskerettighetene. Vi tilbyr våre ansatte muligheter for livslang opplæring og et attraktivt, sunt arbeidsmiljø. Vi går inn for sosial utvikling og tilgang til utdanning over hele verden, og vi tilbyr bistand i krisesituasjoner.

Pålitelig partner

Vi stoler på vår verdiorienterte bedriftskultur og vår vitenskapelige og tekniske ekspertise for å styrke våre prestasjoner samtidig som vi bevarer vår integritet. Vi leverer trygge og førsteklasses produkter og tekniske løsninger til våre kunder og forbrukere. Vi integrerer bærekraft i vår portefølje og i vår virksomhet, samtidig som vi er transparente i vår rapportering til interessenter.

Våre suksesser i 2021

Vår bærekraftstrategi dreier seg om å implementere våre ambisjoner gjennom konkrete tiltak og prosjekter for å oppnå praktisk suksess. Nedenfor kan du se utvalgte prestasjoner fra 2021:

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail