BÆREKRAFTIGHET

Som vist i våre bedriftsverdier, er vi dedikert til å lede arbeidet med hållbarhet. Som ledere streber vi etter banebrytende nye løsninger for hållbar utvikling, samtidig som vi utformer arbeidet vårt på en ansvarlig måte og øker vår økonomiske suksess.

A confident woman stands in nature

Vår strategi

Vår hållbarhetsstrategi er inspirert av vårt formål: Pionerer i hjertet til beste for fremtidige generasjoner. Med vår banebrytende tankegang, vår kunnskap, våre produkter og teknologi, ønsker vi å berike og forbedre livene til milliarder av mennesker hver dag – og forme en synlig fremtid for kommende generasjoner.

Dermed er hållbarhet en sentral del av vår fremtidsvisjon. Vi ønsker å aktivt drive utvikling mot en hållbar økonomi og et hållbart samfunn, samt beskytte og gjenopprette naturen, bidra til sterke samfunn og styrke påliteligheten til våre interessenter.

Vårt 2030+ Sustainability Framework setter våre langsiktige ambisjoner i tre dimensjoner av gjenbrukbar planet, styrkede samfunn og betrodd partner og kobler sammen målet vårt om å oppnå en "forskjell til fordel for fremtidige generasjoner".

Transformational Impact for the Good of Generations

Regenerative Planet

Vi är på en resa mot en hållbarhetsmässig förändring i vår affärsmodell. För att nå denna ambition, avser vi att förändra våra processer, produkter och användandet av råmaterial till att bli resurseffektiva och klimatneutrala i framtiden. Vårt fokus ligger på hindrande av klimatförändringarna, fungerande cirkulär ekonomi samt skyddandet av naturen och den biologiska mångfalden.

Thriving Communities

Vi gör allt vi kan för att hjälpa människor att leva bättre liv. Vårt sociala ansvar är att främja jämlikhet, stärka mångfalden och respektera mänskliga rättigheter. Vi erbjuder våra anställda livslånga möjligheter att lära sig genom en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Vi förespråkar social utveckling och tillgången till utbildning över hela världen och vi erbjuder assistans i krissituationer.

Pålitelig partner

Vi ønsker å hjelpe mennesker til å leve et bedre liv. Vårt samfunnsansvar er å fremme like muligheter, styrke mangfold og respektere menneskerettighetene. Vi tilbyr våre ansatte livslange muligheter for læring og vi er en attraktiv og sunn arbeidsplass. Vi går inn for sosial utvikling og tilgang til utdanning over hele verden, og vi tilbyr bistand i krisesituasjoner.

Sylvie Nicol

   

Ser vi fremover er vi godt forberedt: bærekraft er dypt forankret i vår bedriftsstrategi og lever i vårt formål. Med det som bakgrunn fortsetter vår bærekraftsreise!

Våre suksesser i 2022

Vår bærekraftstrategi dreier seg om å implementere våre ambisjoner gjennom konkrete tiltak og prosjekter for å oppnå praktisk suksess. Nedenfor kan du se utvalgte prestasjoner fra 2022:

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail