Ledergruppen Henkel Norden

Henkel Nordens øverste ledelse består av fire medlemmer. I tillegg til ansvarsområdene som er beskrevet i deres roller, har de ansvar for å implementere strategier lokalt og utvikle virksomheten i samsvar med denne. De har månedlige møter for å sammenligne og evaluere utviklingen av alle aktiviteter som foregår lokalt i Henkel.

Global ledelse