• Norge | Endre nettsted
  • Kontakt
  • Legg til Min samling
  • Del
Meny
Søke

Ledergruppen Henkel Norden

Henkel Nordens øverste ledelse består av ni medlemmer. I tillegg til ansvarsområdene som er beskrevet i deres roller, har de ansvar for å implementere strategier lokalt og utvikle virksomheten i samsvar med denne. De har månedlige møter for å sammenligne og evaluere utviklingen av alle aktiviteter som foregår lokalt i Henkel.