Corporate Compliance Kontakt Skjema

Dialog med allmennheten er viktig for oss! Hvis du ikke finner den informasjonen du søker, eller hvis du har spesifikke spørsmål, må du gjerne kontakte oss!

Personlige opplysninger

Behandling og bruk av dine opplysninger er basert på lovbestemmelser som begrunner slik behandling basert på at behandlingen er nødvendig for å behandle din forespørsel.

Dersom du ikke har samtykket til lengre lagring, for eksempel gjennom vår interessentforvaltning, vil vi ikke lagre opplysningene lengre enn nødvendig for å oppfylle det ovennevnte formålet eller så lenge som nødvendig dersom noen lovbestemt lagringsplikt får anvendelse.

For mer informasjon om hvordan Henkel behandler dine personopplysninger vennligst se Personvernserklæringen.