Personvernserklæring

1. Generelt

Henkel Norway AS, heretter kalt Henkel, respekterer personvernet til alle som besøker vår nettside. Nå ønsker vi å informere deg om den typen opplysninger som samles inn av Henkel, og hvordan de behandles. Du vil også lære om hvordan du kan utøve dine rettigheter som den personopplysningene omhandler.

Alle endringer av denne Personvernserklæringen vil publiseres på denne siden. Dette gjør at du kan holde deg selv kontinuerlig informert om hva slags opplysninger vi samler inn, og hvordan vi behandler slike opplysninger.

Denne Personvernserklæringen gjelder ikke for nettsider som er tilgjengelige via lenker på Henkels nettsider.

2. Innsamling, bruk og behandling av personopplysninger

Navn på behandlingsansvarlig: Henkel Norway AS

Adresse til behandlingsansvarlig: Gustavslundv. 151A, SE-102 22 Stockholm, Sweden

Henkel bruker personopplysninger før og fremst for å tilby denne nettsiden til brukerne. Behandling av opplysninger utover dette skjer bare med grunnlag i andre lovfestede forpliktelser eller tillatelser, eller dersom den aktuelle brukeren har samtykket til Henkel. Henkel lagrer og behandler opplysninger spesifikt for de følgende formålene:

Når en bruker besøker nettsiden samler og lagrer Henkel automatisk visse opplysninger. Dette inkluderer: IP-adressen og bruker-ID for den aktuelle brukerenheten som vi trenger for å sende etterspurt innhold (f.eks. særlig innhold, tekster, bilder og produktinformasjon så vel som datafiler gitt for nedlastning, etc.), brukernes aktivitet hva gjelder nettsiden, typen brukerenheter, benyttet nettleser så vel som dato og tidspunkt for bruk.

Henkel lagrer denne informasjonen i maksimum 7 dager med det formål å gjenkjenne og forfølge misbruk.

Henkel bruker denne informasjonen også for forbedring av tjenestens presentasjon, egenskaper og funksjonaliteter så vel som generelle administrative oppgaver.

Utover dette, sletter eller anonymiserer Henkel dataen ved bruk, inkludert IP adresser, uten ugrunnet opphold så snart som de ikke lenger er nødvendige av de ovennevnte grunnene.

Behandling og bruk av data er basert på lovbestemmelser som begrunner disse operasjonene med at (1) behandling er nødvendig for å levere nettsiden; eller (2) Henkel har en overstyrende berettiget interesse i å sørge for og forbedre funksjonaliteten og feilfri drift av nettsiden og at denne er skreddersydd brukernes behov.

3. Videre behandling av Personopplysninger

Kontakt oss

Har du gitt din kontaktinformasjon via vårt kontaktskjema, vil vi bruke dine opplysninger for å kunne svare på din forespørsel (Kontakt oss). Behandling og bruk av dine opplysninger er basert på lovbestemmelser som begrunner slik behandling basert på at behandlingen er nødvendig for å behandle din forespørsel.

Dersom du ikke har samtykket til lengre lagring, for eksempel gjennom vår interessentforvaltning, vil vi ikke lagre opplysningene lengre enn nødvendig for å oppfylle det ovennevnte formålet eller så lenge som nødvendig dersom noen lovbestemt lagringsplikt får anvendelse.

5. Internettsporing

Webtrekk

Denne internettsiden samler inn og lagrer opplysninger for markedsførings- og optimaliseringsformål ved å bruke en teknologi kalt Webtrekk. Disse opplysningene er lagret og videre behandlet ved hjelp av anonyme eller pseudonymisterte brukerprofiler (avhengig av den respektive teknologien og tjenesten innhentet). Disse brukerprofilene er lagret i informasjonskapsler (cookies) eller andre lignende teknologier som angitt ovenfor. I tillegg til opplysningene samlet inn ved bruk av nettsiden (som angitt ovenfor) kan dette også inkludere informasjon som gjelder nettsiden du bruker til å besøke oss, nettsidene du besøker mens du er hos oss og, hvis aktuelt, søkeord du har brukt for å finne vår nettside.

Uten eksplisitt samtykke fra våre brukere blir informasjonene samlet inn via Webtrekk-teknologien ikke bruk til å identifisere en besøkende personlig, og blir ikke kombinert men noen andre personopplysninger om den aktuelle brukeren.

Så langt som denne informasjonen må bli ansett personopplysninger, er behandling basert på lovbestemmelser som begrunner dette basert på at (1) Henkel har en berettiget interesse i at nettsiden er tilpasset brukerens interesser; eller(2) informasjonen samlet inn blir brukt i pseudonymisert form med formål om markedsføring og optimalisering og brukeren ikke har protestert mot behandlingen.

Innvending til informasjonsinnsamling

a) Du kan protestere på informasjonsinnsamlingen og lagringen ved å klikke på lenken nedenfor: Jeg protesterer datalagring

For å ekskludere Webtrekk nettkontrollering på denne nettsiden er det laget en opt-out cookie. Cookien er satt for det navngitte domenet, per nettleser og datamaskin. Derfor må du, dersom du besøker vår nettside på jobb og hjemme, eller med ulike nettlesere, avslå datalagring med hver enhet eller nettleser.

b) Alternativt kan du protestere og forhindre lagring av cookies med en tilsvarende innstilling i din nettlesers programvare; men, vi vil i så fall påpeke at det er mulig du ikke vil være i stand til å fullstendig bruke alle funksjonaliteter på denne nettsiden.

Vennligst finn mer informasjon om internettsporing i vår leverandørs Personvernserklæring: Webtrekk Personvernserklæring

6. Din rettigheter / Personvernombud

På et hvilket som helst tidspunkt kan du benytte deg av retten til å få tilgang til dine opplysninger. I tillegg kan du, dersom de aktuelle vilkårene er møtt, benytte deg av de følgende rettighetene:

  • Retten til korrigering
  • Retten til sletting
  • Retten til å begrense behandling
  • Retten til å levere en klage til den kompetente personvernsovervåkningsmyndigheten
  • Retten til dataportabilitet (fra 25. mai 2018)

Retten til å protestere

Dersom behandlingsaktiviteter involverer dine personopplysninger blir utført basert på Henkels berettigede interesse, har du på et hvilket som helst tidspunkt rett til å protestere mot slik behandling av dine personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon. Henkel vil stoppe behandlingen med mindre Henkel kan bevise tvingende berettigede grunner for behandling som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

I slike tilfeller, eller dersom du har noen andre spørsmål eller ønsker knyttet til dine personopplysninger, vennligst sendt en epost eller et brev til: Data Privacy, Henkel Norway AS, Gustavslundv. 151A, SE-102 22 Stockholm, Sweden (Epostl: dataprivacy.no@henkel.com).

7. Bruk av sosiale medier Plug-ins

Plug-ins (“plug-ins”) til ulike sosiale medienettverk er innlagt i våre nettsider. De tilhørende tjenestene er levert av de respektive selskapene (“leverandører”). Disse leverandører er:

Facebook er drevet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). For en oversikt over Facebook plug-ins og deres opptreden, gå til: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Twitter er drevet av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). For en oversikt over Twitter knapper og deres opptreden, gå til: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Instagram er levert av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). For en oversikt over Instagram plug-in og deres opptreden, gå til: https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

LinkedIn er levert av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). For en oversikt over LinkedIn plug-in og deres opptreden, gå til: https://developer.linkedin.com/plugins#

For å øve beskyttelsen gitt dine opplysninger når du besøker våre nettsider, blir disse plug-in implementert som “2-click buttons.” Denne formen for integrasjon sikrer at, ved besøk på en side innen vår nettside som inneholder slik plug-in, blir du ikke automatisk tilknyttet leverandørens servere. Kun dersom du aktiverer plug-in og dermed tillater dataoverføring vil nettleseren opprette en direktelink til leverandørens servere. Innholdet i de ulike plug-in blir så overført av den aktuelle leverandøren direkte til din nettleser og så vist på din skjerm.

Plug-in forteller leverandøren hvilken sider på vårt nettsted du har besøkt. Hvis, du, men du besøker vår nettside, er pålogget din brukerkonto hos den aktuelle leverandøren, vil denne være i stand til å sammenligne dine interesser, f.eks. informasjon du åpner, med din brukerkonto. Ved bruk av noen av plug-in funksjonene (f.eks. ved å klikke "Liker"-knappen, legge igjen en kommentar) vil også denne informasjonen overføres av nettleseren direkte til leverandøren for oppbevaring.

Videre informasjon om innsamling og bruk av opplysninger av leverandørene og om rettighetene og mulighetene tilgjengelig for deg for å beskytte ditt privatliv under disse forholdene kan finnes i leverandørens personvernserklæringer:

Personvernserklæring utstedt av Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Personvernserklæring utstedt av Twitter: https://twitter.com/privacy

Personvernserklæring utstedt av Instagram: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Personvernserklæring utstedt av LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy