Intervju: 3 innsikter fra Claire

Claire Jousse

Stilling: Internship innen R&D Consumer Brands – Antiperspirant & Deodorant
Varighet: 12 måneder
Forretningsenhet: R&D Consumer Brands, Advanced Research APDO

Hva er den beste lærdommen du vil ta med deg videre etter praksisperioden i Henkel?
Jeg har lært mye på ett år: å være mer selvstendig i mitt eget arbeid, å organisere min dag og mine oppgaver og samtidig ikke nøle med å spørre når jeg har spørsmål. Jeg ble strengere og mer nysgjerrig, noe som er svært viktig i forskning og utvikling. Likevel tror jeg at den største lærdommen handler om kjemi, hvordan jeg bruker kunnskapen min på et ekte produkt, som utfyller kompetansen min fra universitetet, og jeg tror jeg vil beholde den gjennom hele karrieren.

Hva er den største morofaktoren når du jobber i Henkel?
Ettersom Henkel er et enormt og internasjonalt selskap, er det nesten 200 praktikanter fra hele verden som alle jobber i ulike avdelinger. Dette er måten å møte mennesker på, oppdage ulike jobber og bli kjent med andre kulturer. Jeg forventet ikke dette da jeg startet, men det var en stor overraskelse med mye moro!

Beskriv Henkel med tre ord.
Hvis jeg skulle beskrive Henkel med tre ord, ville det være: internasjonalt, innovativt og bærekraftig.