มีการใช้งานกาวของเฮงเค็ลกันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรสำหรับผลิตและบรรจุอาหาร