Min samling

Strategi

Å skape merverdi for våre kunder og forbrukere, for samfunnene vi driver virksomhet i og for selskapet – samtidig som vi reduserer vårt miljøavtrykk. Dette er ideen for vår CSR-strategi og de ambisiøse målene vi har satt oss.

I lang tid har vekst og ressursforbruk gått hånd i hånd, og det har vært umulig å oppnå dette hver for seg. Når befolkningen og levestandardene økte betydde dette at stadig mer av jordens ressurser ble brukt. Med en forventet befolkningsvekst til ca. 9 milliarder innen 2050 vil ikke denne trenden endres på lang tid. Ressursforbruket vil akselerere i de kommende tiårene ettersom naturressurser som fossilt drivstoff eller vann forbrukes mye raskere enn planeten kan produsere disse ressursene.

Mens denne utviklingen er en utfordring for fremtiden, er det også et stort potensiale: å oppnå mye med mindre og innovasjon vil være viktig for å være bærekraftig. Vi trenger løsninger som tillater folk å leve et godt liv, men som bruker mindre ressurser. Denne ideen er kjernen i Henkels CSR-strategi, og vi streber etter å finne nye metoder for økt og forbedret livskvalitet uten å bruke opp flere ressurser. Vi ønsker å forbedre våre produkter og løsninger gjennom innovasjon og smart tenking – å skape merverdi med redusert økologisk avtrykk.

Visninger:

25.02.16

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

42358

Verdi og definisjon

Bli tre ganger mer effektive innen 2030

Våre bidrag innenfor seks fokusområder

Vi fokuserer aktivitetene våre langs verdikjeden innen seks fokusområder som reflekterer utfordringene ved bærekraftig utvikling i forbindelse med vår drift. Innovativitet og å oppnå mer med mindre, vil være nøkkelen til en bærekraftig utvikling som ikke ofrer menneskers livskvalitet. For å fremme progresjon langs verdikjeden gjennom våre produkter og teknologier, konsentrerer vi oss om noen faste områder som sammenfatter utfordringene relatert til vår drift. Vi har delt disse fokusområdene i to dimensjoner: «merverdi» og «redusert avtrykk». For en vellykket etablering av vår strategi og for å nå våre mål må begge dimensjonene alltid være til stede i våre medarbeideres tankesett og handlingsmåter og gjenspeiles i våre forretningsprosesser.

Våre delmål mot 2020 (basisår: 2010)

Gjennom disse nye delmålene tilsikter vi å forbedre forholdet mellom den verdien vi skaper og vårt miljømessige fotavtrykk med 75 prosent samlet (i forhold til basisår 2010) innen utgangen av 2020.

Det vi ønsker å oppnå innen 2030

For å nå vårt mål med å bli tre ganger mer effektive innen 2030, må vi forbedre vår effektivitet med et snitt på 5–6 % hvert år. For de fem årene fra 2011 til 2015 måtte vi fastsette konkrete delmål for å kunne øke effektiviteten med 30 prosent.

Implementering

Hvordan vi implementerer vår strategi

For at vi vellykket kan implementere vår strategi og fremme bærekraft langs verdikjeden, må vi sette vår lit til våre produkter, partnere og medarbeidere. Her er noen eksempler:

Dette har vi oppnådd

For å nå vårt langsiktige mål om å bli tre ganger mer effektive innen 2030 («Factor 3»), måtte vi sette oss konkrete delmål for femårsperioden fra 2011 til 2015, som vi har nådd. Her er vår aktuelle status: