Min samling

Mangfold og inkludering

I Henkel fremmer vi et helhetlig mangfold og et inkluderende tankesett. Mangfoldet av våre ansatte, deres bakgrunn, erfaringer, talenter, kunnskaper, kreativitet og styrkingen av alle individuelle forskjeller er grunnlaget for vårt konkurransefortrinn. Som verdensomspennende selskap sysselsetter Henkel folk fra over 120 nasjoner i mer enn 75 land. Over 80 prosent av medarbeiderne jobber utenfor Tyskland, mer enn halvparten i nye markeder. Vår visjon er å være en global leder innen varemerker og teknologier. Selskapets suksess – å være global leder innen merkevarer og teknologier – bygger på et sterkt globalt team og vår forskjelligartede arbeidsstyrke. Vi tror på at en bedriftskultur med fokus på at mangfold og inkludering er en viktig drivkraft for kreativitet, innovasjon og oppfinnsomhet. Vår evne til å levere glimrende resultater er drevet av, og avhengig av, evnen til å innarbeide mangfold og inkludering i selskapets kultur og måte å drive virksomhet på.

Vi er svært opptatt av å finne den rette blandingen i team på tvers av hele organisasjonen. Disse teamene skal avstemme markedenes og kundenes behov med hensyn til kunnskap, kompetanse og kulturell bakgrunn. Vi er overbevist om at team preget av mangfold stimulerer til innovasjon og nye måter å løse problemer på. Imidlertid trenger de en inkluderende kultur og ledelse som hjelper dem til å fungere optimalt.

Fakta og tall