Min samling
Collaboration with suppliers

Partnere og leverandører

Intensivt samarbeid med partnere og leverandører gjennom hele verdikjeden er en konkurransedyktig fordel for Henkel.

Å levere innovative produkter og markedsføre bærekraftighet er to viktige integrerte deler i vår strategi – og våre partnere og leverandører spiller en viktig rolle i begge. Vi er hele tiden på søken etter nye ideer, og i våre anstrengelser etter å drive vellykket nyttiggjøring ser vi konstant utover de umiddelbare områdene i vårt selskap, samtidig som vi er ute etter strategiske samarbeid med et bredt utvalg av målgrupper.

Henkel har for tiden leverandører og andre forretningspartnere fra ca. 130 land. Mer enn 70 % av vårt innkjøpsvolum kommer fra land som tilhører Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Vi er imidlertid også opptatt av å åpne nye innkjøpsmarkeder i land som ikke er OECD-medlemmer. Uansett hvor leverandøren eller forretningspartneren kommer fra forventer vi at alle oppfører seg på en måte som er forenelig med vår etikk og bedriftskultur. Vi har nøyaktig de samme kravene til våre leverandører i alle land. Disse kravene inkluderer f.eks. leverandørens bærekraftige resultater.

Henkel Ventures

Partnere

Henkel har som mål å utvikle ulike typer strategiske samarbeid med utvalgte partnere for å utfordre vår innovative virksomhet. Vi utvikler mer vekstpotensiale gjennom ekspansjonen av strategiske partnerskap.
«Åpen innovasjon» er en viktig komponent i vår forskning og utviklingsstrategi. Vi utnytter vårt globale R&D nettverk samtidig som inkluderingen av eksterne partnere, slik som universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandører og kunder i vår innovasjonsprosess, er svært viktig for mange av våre produktutviklinger. Med involveringen av våre kunder spesielt har vi en kilde til nye ideer og veiledning som også er nyttig for å drive forskningen og prosjektutviklingsarbeidet videre.

Leverandører

Vi har et nært samarbeid med våre leverandører for å opprettholde de høye standardene innen kvalitet, effektivitet, ansvar og bærekraftighet.

Vårt globale innkjøpssystem sikrer høy kvalitet og kostnadseffektivitet, noe som gir klasseledende produkter til våre kunder. Ved langsiktige forretningssamarbeid velger vi leverandører med det største potensialet innen innovasjon og optimalisering av produksjonskostnader og logistikkprosesser.

Tilleggsinformasjon