20.feb.2014  Düsseldorf

Henkel oppfyller finansielle målsettinger for 2013

Sterkt resultat i et utfordrende miljø

  • Solid organisk salgsvekst på 3,5 %
  • Salget påvirket av valutakurseffekter: 16 355 millioner euro (-0,9 %)
  • Justert driftsresultat: + 7,8 % til 2 516 millioner euro
  • Justert EBIT-margin: +1,3 prosentpoeng til 15,4 %
  • Justert fortjeneste per preferanseaksje tosifret: +10,0 %*
  • Foreslått utbytte: +28,4 % til 1,22 euro per preferanseaksje

«2013 var et meget vellykket år for Henkel. Til tross for et utfordrende og svært konkurranseutsatt marked, oppnådde vi våre finansielle målsettinger og hadde en betydelig fremgang i implementeringen av vår strategi 2016», sier Henkels konsernsjef Kasper Rorsted. «Vi oppnådde lønnsom vekst og økte markedsandeler i alle våre forretningsenheter. Alle regioner bidro til en solid organisk salgsvekst. I likhet med tidligere år, viste vekstmarkedene en meget sterk utvikling. I disse landene hadde imidlertid valutaeffekter en sterk innvirkning på det rapporterte salget.»

Når det gjelder hele regnskapsåret 2014, sier Rorsted: «Det økonomiske miljøet er fortsatt utfordrende, og vi forventer vedvarende valutaeffekter, spesielt i første halvdel av året. Derfor vil vi fortsette å ytterligere forenkle og forbedre våre prosesser og strukturer for å bli mer fleksible og mer effektive. Vi er opptatt av å gjennomføre vår strategi for å oppfylle våre ambisiøse finansielle målsettinger for 2016.»

Omsetning og resultatutvikling 2013

Med 16 355 millioner euro forble omsetningen i regnskapsåret 2013 litt under tidligere års nivå. Den organiske salgsveksten, som ser bort fra innflytelsen fra valutakurs og oppkjøp/salg, nådde solide 3,5 prosent. Denne veksten ble drevet av både pris og volum, og akselererte i løpet av året. Organisk vekst i første halvår beløp seg til 3,2 prosent, og økte til 3,8 prosent i andre halvår.

I alle forretningsenheter økte salget organisk, og markedsandelene økte ytterligere i relevante markeder. Laundry & Home Care kunne notere en solid organisk salgsvekst på 5,7 prosent. En solid organisk salgsvekst på 3,0 prosent ble oppnådd innenfor Beauty Care. Med 2,7 prosent viste også Adhesive Technologies en solid økning i organisk vekst.

Utsiktene for Henkel Group i 2014

Henkel forventer å generere en organisk salgsvekst på 3 til 5 prosent i regnskapsåret 2014. Henkel forventer at hver forretningsenhet vil generere organisk salgsvekst innenfor dette området. I tråd med 2016-strategien forventer Henkel dessuten en svak økning i andelen av omsetning fra sine vekstmarkeder sammenlignet med 2013. Henkel forventer at justert avkastning på omsetning (EBIT) vil stige til ca. 15,5 prosent og en økning i justert resultat per preferanseaksje på nærmere 10 prosent.

* Ved bruk av IAS 19 på foregående år, utgjør veksten 12,1 prosent.