Min samling

Mangfold og inkludering

Våre markeder og produkter er forskjellige - akkurat slik som våre medarbeidere. Mangfold beskriver de individuelle forskjellene som gjør Henkel unikt – synlige forskjeller (f.eks. kjønn) og usynlige forskjeller (erfaring, verdier og tenkemåte, utdanning, seksuell legning, kulturell og religiøs bakgrunn). Det kan kun oppnås ekte inkludering om individuelle forskjeller utfyller hverandre i et team, og hvis hver enkelt medarbeider verdsettes. Hos Henkel tar vi en holistisk tilnærming til mangfold og inkludering, og fostrer en bedriftskultur som omfatter inkludering og verdsettelse av disse individuelle forskjellene. Vi har spesielt fokus på dimensjonene for kjønn, generasjoner og kultur.

Kultur

 • Som et globalt selskap har Henkel ansatte fra over 120 nasjoner i mer enn 75 land.
 • Over 80 % av våre 50 000 medarbeidere arbeider utenfor Tyskland.
 • Henkel genererer 80 % av sitt totale salg utenfor Tyskland. I 2016 utgjorde andelen av salget fra veskstmarkeder 42 %.
 • I vår medarbeider-policy streber vi etter hva vi kaller vår «Triple TwoPhilosophy» innen deres karriere. Ledere får tilbud om opplæring i minst to funksjoner, to land og to forretningsenheter.

Kjønn

 • Kvinner utgjør 33 % av vår globale arbeidsstyrke.
 • Andelen kvinner i lederroller har utviklet seg i positiv retning med en økning fra 22 % til 34 % i perioden 2003-2016.
 • Henkel støtter alle sine medarbeidere på lik linje for å balansere arbeidsliv og privatliv, samt fremtidsrettet planlegging gjennom f .eks. daghjem for barn som støttes av selskapets eget Social Services-avdeling, og gjennom fleksibel arbeidstid som f.eks. deltidsarbeid og hjemmekontor. Vi vet at vi bare kan utnytte våre medarbeideres kompetanse og talent fullt ut hvis vi bidrar til deres muligheter ved å møte utfordringene med familie og karriere.

Generasjoner

 • Fra baby-boomere via generasjon X og Y til den kommende Z-generasjonen - alle nivåer er representert blant Henkels medarbeidere. Hver generasjon har sine karakteristikker og preferanser.
 • Henkel fremmer utveksling av erfaring og kunnskap blant medarbeiderne slik at alle generasjoner kan utnytte sitt fulle potensial hos oss.
 • Livslang erfaring er viktig på grunn av demografiske endringer. Gjennom profesjonelle helsetjenester støtter vi våre medarbeidere slik at de står bedre rustet overfor helserelaterte utfordringer som et langt arbeidsliv medfører.
 • Henkel har allerede mottatt flere priser for sine helsetjenesteaktiviteter.

Bilder

Tjenester og nedlastninger

Ytterligere opplysninger