Min samling

Fakta og tallmateriale

I denne seksjonen finner journalister omfattende materiale om en rekke spesifikke temaer fra Henkel. Du tilbys tekstinformasjon og bilder for nedlasting, samt en oversikt over relaterte videoer, pressemeldinger, intervjuer og kunngjøringer. Og i Spotlight-seksjonen kan du finne interessante fakta og tall. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med vårt kommunikasjonsteam.

Insights