Min samling

Mangfold og inkludering

Våre markeder og produkter er forskjellige - akkurat slik som våre medarbeidere. Mangfold beskriver de individuelle forskjellene som gjør Henkel unikt – synlige forskjeller (f.eks. kjønn) og usynlige forskjeller (erfaring, verdier og tenkemåte, utdanning, seksuell legning, kulturell og religiøs bakgrunn). Det kan kun oppnås ekte inkludering om individuelle forskjeller utfyller hverandre i et team, og hvis hver enkelt medarbeider verdsettes. Hos Henkel tar vi en holistisk tilnærming til mangfold og inkludering, og fostrer en bedriftskultur som omfatter inkludering og verdsettelse av disse individuelle forskjellene. Vi har spesielt fokus på dimensjonene for kjønn, generasjoner og kultur.

Kultur

Som et globalt selskap har Henkel medarbeidere fra over 120 nasjoner i mer enn 75 land. Over 80 % av våre nesten 50 000 medarbeidere jobber utenfor Tyskland. Rundt 53 % av våre medarbeidere jobber i voksende markeder. Flerkulturelle bakgrunner og erfaringer gjør at Henkel kan forutse kunders og markeders behov, og dermed utvikle og markedsføre produktene globalt. I vår medarbeider-policy streber vi etter hva vi kaller vår «Triple Two Philosophy» innen deres karriere. Ledere får tilbud om opplæring i minst to funksjoner, to land og to forretningsenheter.

Kjønn

Kvinner utgjør 33 % av vår globale arbeidsstyrke. Andelen kvinner i lederroller har utviklet seg i positiv retning med en økning fra 22 % til 34 % i perioden 2003-2016. Henkel støtter alle sine medarbeidere på lik linje for å balansere arbeidsliv og privatliv, samt fremtidsrettet planlegging gjennom f .eks. daghjem for barn som støttes av selskapets eget Social Services-avdeling, og gjennom fleksibel arbeidstid som f.eks. deltidsarbeid og hjemmekontor. Vi vet at vi bare kan utnytte våre medarbeideres kompetanse og talent fullt ut hvis vi bidrar til deres muligheter ved å møte utfordringene med familie og karriere.

Generasjoner

Fra baby-boomere via generasjon X og Y til den kommende Z-generasjonen - alle nivåer er representert blant Henkels medarbeidere. Hver generasjon har sine karakteristikker og preferanser. Henkel fremmer utveksling av erfaring og kunnskap blant medarbeiderne slik at alle generasjoner kan utnytte sitt fulle potensiale hos oss. I tillegg er livslang erfaring viktig på grunn av demografiske endringer. Gjennom profesjonelle helsetjenester støtter vi våre medarbeidere slik at de står bedre rustet overfor helserelaterte utfordringer som et langt arbeidsliv medfører. Henkel har allerede mottatt flere priser for sine helsetjenesteaktiviteter.

Henkel er globalt forpliktet innen ulike eksterne initiativer og samarbeid for å fostre gjensidig utveksling om mangfold og inkludering. Du finner en oversikt over disse initiativene her.

Bilder

Videor

Visninger:

18.06.14

Special Olympics Germany

During the German Special Olympics 2014, Henkel employees voluntarily supported the competitions

47618

Tjenester og nedlastninger

Ytterligere opplysninger